Pozítří začíná první letošní Týden pro divočinu | Česká divočina

Pozítří začíná první letošní Týden pro divočinu

Domů / Tiskové zprávy / Pozítří začíná první letošní Týden pro divočinu

21. ročník tradiční akce se zaměří na práci pro zdravé lesy a pestrou přírodu i na její prožitek

Pozítří odstartuje na Strakonicku už dvacátý první ročník Týdnů pro divočinu pořádaný Hnutím DUHA. Na devadesát dobrovolníků se během léta zapojí do práce při vytváření míst pro divočinu, obnově zdravého lesa i harmonické kulturní krajiny. Týdny pro divočinu se letos uskuteční v šesti turnusech v chráněných územích napříč republikou od Bílých Karpat až po Šumavu [1].
Organizací Týdnů pro divočinu přispívá ekologická organizace také ke zdraví našich lesů.  Nyní, kdy se už ve čtyřech krajích ČR šíří smrková kalamita v odumírajících monokulturách, je péče o výsadbu a ochranu listnatých lesů, o zachování přírodní rozmanitosti a udržení vody v krajině zvlášť významná. Právě takové práce dělají dobrovolníci už dvacet let na Týdnech. 
 
Dosud se do pomoci přírodě zapojilo 1 942 účastníků, kteří společně odpracovali téměř 70 000 hodin. Týdny pro divočinu jsou dnes pro už stovky lidí synonymem nezapomenutelných zážitků v přírodě, aktivního odpočinku a pomoci divočině, lesu a krajině. S jejich pořádáním začalo Hnutí DUHA v roce 1998. Při přípravě prvního ročníku se inspirovalo ve Švýcarsku, kde podobné pracovně-vzdělávací pobyty v terénu pořádají už desítky let.
 
První z týdnů začíná v sobotu 30. června u obce Kaletice na Strakonicku, kde budou účastníci proměňovat hospodářský les v porost s přirozenou skladbou stromů. Kromě tohoto Týdne se ve druhé polovině července účastníci Týdnů vydají na Králický Sněžník chránit semenáčky před okusem spárkaté zvěře. Začátkem srpna přispějí k obnově rašelinišť na Šumavě a na Ščurnici v Bílých Karpatech budou chránit ohrožené druhy dřevin. Právě tento týden budou mít účastníci zpestřený o kurz výtvarné reflexe - kresbu a malbu prožitků divočiny. V Radějově se pak účastníci popasují se stavěním oplocenky a značením doupných stromů, v nichž nacházejí úkryt drobní živočichové.
 
Dobrovolníci z celé země také napnou síly při likvidaci invazních a náletových dřevin, údržbě turistických stezek či mapování výskytu chráněných živočichů. Kromě práce čekají účastníky zajímavé odborné exkurze, přednášky a další doprovodný program.
 
Týdny jsou letos součástí kampaně Zachraňme lesy (www.zachranmelesz.cz), jejímž prostřednictvím prosazuje Hnutí DUHA mimo jiné přeměnu monokultur smrků a borovic na mnohem zdravější a odolnější, druhově i věkově pestré lesy. Hospodaření v nich musí být šetrné a musejí zahrnovat i místa pro divokou přírodu. I proto budou letos Týdny pro divočinu zaměřeny také na pomoc během lesní krize.
 
Gabriela Šťastná, koordinátorka Týdnů pro divočinu, řekla:
„Divočina má mnoho podob a její krásy s námi může letos objevovat na devadesát dobrovolníků z celé České republiky. Ať už jsou to lesy ponechané samovolnému vývoji v Bílých Karpatech, rašeliniště a horské smrčiny na Šumavě nebo kamenná moře a jeskyně na Králickém Sněžníku, každý je může zažít po svém a při tom pomoci zdravým lesům, divočině i harmonické krajině. Zájem o účast na Týdnech pro divočinu je i letos velký, účastníci se na ně rádi vracejí. Hlásí se nejen studenti na prázdninách, ale i zaměstnaní lidé, kteří na Týdnech tráví svou dovolenou.“
 
Jaroslav Hamáček, pravidelný účastník Týdnů pro divočinu, řekl:
“Před několika lety jsem vyrazil s Hnutím DUHA na Týden pro les do Jeseníků. S partou nadšených lidí jsme udělali velký kus práce na odstraňování oplocenek vzrostlých olší v říční nivě i úpravě značených cest a dalších úkolech na hřebenech Jeseníků. Energie přítomných lidí, okolní příroda, výborná bezmasá strava i důraz na třídění odpadů a chování organizátorů akce směřující k trvalé udržitelnosti života mne nadchly. Od té doby každý rok vyšetřím aspoň týden či dva dovolené a jezdím dál na dobrovolnické týdny do nejkrásnějších rašelinišť Šumavy nebo k pramenům Moravy na Králický Sněžník. Na jednom z Týdnů jsem potkal i dobrovolnici, se kterou od té doby žiju a sdílíme tak náš čas i společné hodnoty.  Děkuji Hnutí DUHA za tuto možnost sebenaplnění.”
 
 
Kontakty:

Gabriela Šťastná, koordinátorka Týdnů pro divočinu, 778 703 735, tydnyprodivocinu@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz
 
 
Poznámky:

[1] Termíny letošních Týdnů pro divočinu:
30. června – 7. července 2018 – Týden pro divočinu v Kaleticích
21. – 28. července 2018 – Týden pro divočinu na Králickém Sněžníku
5. –12. srpna 2018 – Týden pro divočinu na Šumavě, Soumarská rašeliniště
25. srpna - 1. září 2018 – Týden pro divočinu na Ščúrnici, Bílé Karpaty
1. září - 8. září 2018 – Týden pro divočinu v Radějově, Bílé Karpaty

Týdny pro divočinu v roce 2018 podporuje grant Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra a společnost Chimpanzee.