Chci divočit (zapojit se) | Česká divočina
29 Nov spravce

Přijďte na premiéru filmu 13. 5. od 19 hod. do Velkého sálu Městské knihovny v Praze.

Besedovat po filmu přijdou
Jan Svatoš (režisér)
Miroslav Kutal (Hnutí DUHA Olomouc)
Michal Babnič (správa Národního parku Malá Fatra).
Celým večerem provází Martin Svatoš.

Vstupné zdarma.

Na vzniku filmu režiséra Jana Svatoše spolupracovali mimo jiné dobrovolníci Vlčích hlídek; využito je množství autentických záběrů velkých šelem z fotopastí a z terénního monitoringu v česko-slovenském pohraničí. Tvůrci se vypravili poznat krajiny obývané šelmami i lidmi také do okolních zemí – do Německa, Polska a na Slovensko a přivezli odtud zajímavá a pro někoho možná překvapivá zjištění odborníků.

Po premiéře v května 2015 v Praze proběhnou další promítání v regionech – podrobnější informace brzy.
Máte-li zájem uspořádat projekci s případnou besedou o šelmách, kontaktujte nás na info@selmy.cz.

29 Nov spravce

Česká divočina

Letošním tématem brněnských oslav Dne Země je Divočina, a tak samozřejmě nebudeme v sobotu 23. dubna na Kraví hoře chybět ani s naším projektem Česká divočina. Připravili jsme pro vás informační stánek, na kterém se dozvíte, kde a za jakých podmínek by u nás mohla vzniknout další místa divoké přírody, hry a drobné soutěže, vyptáme se vám, co si o divočině v Česku myslíte vy a jestli se třeba bojíte vlka. Budete si také moct osahat, vyzkoušet a koupit naše zboží z benefičního obchodu nebo se připojit ke kompostovacímu divokému hapenning. Těšíme se na vás!

Nachystáno je také divadlo pro děti, taneční vystoupení nebo koncerty! V 17 hodin začne velký koncert kapely Květy.

Více informací

Akci pořádá Lipka. Program je připraven od 10 do 18 hodin.

Oficiální web akce: www.lipka.cz/denzeme

Aktuální informace můžete sledovat i na Facebooku: www.facebook.com/events/211873692506511

29 Nov Alt spravce

MÍSTO

Jihočeský kraj, NP Šumava, Kvilda, Černohorský močál

UBYTOVÁNÍ

Na Kvildě budete ubytováni v ubytovně NP Šumava, kde je 8 lůžek. Zbytek účastníků bude spát na karimatkách ve vlastních spacácích, které je třeba si vzít se sebou. U každého pokoje je základně vybavená kuchyňka.

STRAVA

• vydatná, bezmasá
• budete se podílet na její přípravě

PRACOVNÍ NÁPLŇ

Na Šumavě se budeme věnovat zahrazování odtokových kanálů v rašeliništi. Budeme zasypávat odvodňovací kanály půdou a přenášet rašeliníky. Pracovat se bude podle našich možností, asi 5-6 hodin denně, celkově 6-7 dní.  Součástí programu je také celodenní odborná exkurze a zážitkový program.

Na tomto Týdnu pro divočinu spolupracujeme se Správou NP Šumava.

29 Nov Alt spravce

Jedno takové se nachází na Severní Moravě u hranic s Polskem. Masiv Kralického Sněžníku představuje unikátní přírodní lokalitu a významné evropské rozvodí, odkud odtékají vody do Černého, Baltského i Severního moře. Po právu je tedy označován za střechu Evropy. Do této střechy nám však „teče“. V tamní exponované krajině dochází často k větrným polomům. Přirozená obnova lesa ze semenáčků jde pomalu, protože mladé stromky okusuje zvěř. Les pak není schopen zadržet dostatečné množství vody, která zde spadne. Obnově vysokohorského lesa je tedy třeba pomoct. Hlavní náplní práce dobrovolníků tohoto Týdne pro divočinu bude natírání semenáčků (zejména jeřábů) proti okusu. Pokud vás láká krajina holin, kamenných moří a skalních srubů připomínajících doby ledové, pobyt na chatě bez elektřiny a signálu, tak právě pro vás je tu týden v drsných, ale romantických podmínkách Králického Sněžníku.

CO BUDEME DĚLAT?

Hlavní náplní naší práce tak bude natírání semenáčků (zejména jeřábů) proti okusu a pomoc přirozené obnově divokého vysokohorského lesa. Každé ráno nás lidé z CHKO Jeseníky vyvezou na hřeben Sněžníku, kde strávíme den relaxační prací s nádherným výhledem. Dolů pak sejdeme sami.
Pracovat se bude podle možností, asi 5 hodin denně, celkově 6-7 dní. Účastníky čeká nejméně jedna celodenní odborná exkurze. Na večery po práci budou připraveny přednášky, hry či výlety po okolní krajině a další zábava.

UBYTOVÁNÍ

Lesní chata Vilemína na břehu řeky Moravy, v horním konci obce Dolní Morava. V chatě není elektřina ani voda, pobyt je tudíž bez sprchy. Možnost umýt se ve studánce. Spaní na postelích ve vlastních spacácích.

STRAVA

  • vegetariánská převážně v bio-kvalitě, kterou budeme vařit společně
29 Nov Alt spravce

Co budeme dělat?

Hlavní náplní práce bude vyřezávání nepůvodní borovice kleč, která zde byla vysazena, ale rozrostla se do neúnosného rozsahu, takže její rozmach budeme umírňovat. Všechny zásahy jsou v souladu s plánem péče o danou lokalitu, který byl schválen Správou chráněné krajinné oblasti Beskydy, se kterou spolupracujeme.

Likvidací kleče se však nebudou zabývat všichni, jak tomu bylo v předchozích letech. Za klečí budou do terénu vyrážet pod odborným vedením pouze menší skupinky. Zbývající část dobrovolníků se bude věnovat natírání mladých stromečků (semenáčků jeřábů) proti okusu lesní zvěří.

Pracovat se bude podle možností, asi 5 hodin denně, celkově 6-7 dní. Účastníky čeká nejméně jedna celodenní exkurze po CHKO Beskydy. Na večery po práci budou připraveny přednášky, hry či výlety po okolní krajině a další zábava.

Ubytování

  • Lesní chata Hubertka na hoře Smrk, cca 10 km od Ostravice. V chatě není elektřina ani voda, pobyt je tudíž bez sprchy. Možnost umýt se ve studánce. Spaní na zemi ve vlastních spacácích.

Strava

  • Vydatná, bezmasá.
29 Nov Alt spravce

Hospodářsky neefektivní ale přírodě šetrný způsob hospodaření umožnil na mnohých lokalitách přežití vzácných rostlinných a živočišných druhů. Rezervace a lesy v okolí Radějova jsou hnízdištěm celé řady ptáků. Luční biotopy poskytují vhodné podmínky orchidejím a vzácným druhům bezobratlých. Tyto lokality jsou ohroženy někde postupným jinde náhlým opouštěním od tradičního způsobu hospodaření. V rámci Týdne pro les v Radějově budete mít možnost pomoct při záchraně rozmanitosti Bílých Karpat.

29 Nov Alt spravce

Uvidíte obrovské stromy a se štěstím zažijete nádherná setkání s divokými zvířaty. Třeba s tajemným ščúrem. A kamže to pojedeme? Jenom kousek za humna, na Ščúrnici!

01 Nov Alt spravce

Kdo jsou Vlčí a Rysí hlídky?

 

Dobrovolníci Vlčích a Rysích hlídek, tzv. hlídkaři, při pravidelném procházení terénu vyhledávají pobytové znaky (stopy, trus, srst aj.) velkých šelem i dalších chráněných druhů. Dokumentují nalezené stopy, odebírají vzorky pro analýzy DNA či potravy a na vytipovaná místa umisťují fotopasti pro dlouhodobé sledování pohybu velkých šelem.

Systematický monitoring území, kde se velké šelmy vyskytují, slouží k získání podkladů pro odhad početnosti šelem či jejich chování a zvyků. Dobrovolníci svou přítomností v horách a hlášením nelegálních masitých návnad (tzv. újedí) také znesnadňují případné pokusy o pytláctví. Více o práci Vlčích a Rysích hlídek.

Získávání poznatků o výskytu, zvyklostech i možném ohrožení vzácných šelem jako nezbytných podkladů pro jejich ochranu vyžaduje množství lidských kapacit a času stráveného v terénu. Dobrovolníci zapojení do Vlčích a Rysích hlídek jsou v tomto směru významnou pomocí.


Chcete-li se do hlídek zapojit, přihlaste se na jedno z úvodních školení pro nové dobrovolníky (jde o stejné či podobné semináře v různých termínech a místech, ze kterých si zvolte dle Vašich možností).

11 Apr spravce

Hnutí DUHA a malíř Petr Mores vás zvou k objevování české divočiny a účasti na tvořivém procesu zachycování její krásy. Petr vás přímo v přírodě uvede do základních zákonitostí plenérové malby, naučí vás důkladně se dívat, zbaví vás strachu z chyb a předvede v praxi různé metody, jak bleskově a jednoduše zachytit na barevném obraze podstatné rysy toho, co právě vás v přírodě osloví. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky i pokročilé - Petr se bude věnovat účastníkům i individuálně. Domů si odnesete svou tvorbu, pohodu v duši a hlavně chuť pokračovat ve skicování v přírodě! Kurz je pořádán na podporu kampaně Hnutí DUHA za rozšíření a zpřístupnění divočiny v České republice.

Petr Mores je grafik, malíř a animátor. Ve volné tvorbě se věnuje hlavně klasické krajinomalbě – především plenérové, ale i symbolické. Při práci v plenéru se pohybuje po krajině na kole nebo pěšky a vytváří série obrazů z míst ohrožených necitlivou činností člověka. Většinu svých prací sdílí na Facebooku se souvisejícími komentáři a úvahami:

"Pro mě jako výtvarníka má divočina význam nejen přírodovědecký, ale především kulturní a duchovní: jako místo, kde se člověk učí ‚spolknout svou hrdost‘ – respektovat, vnímat, naslouchat, kde přírodě ‚neskáče do řeči‘, ale naopak se od ní nechává poučit."

Nyní máte jedinečnou příležitost účastnit se tohoto netradičního tvořivého procesu a něco si z něj odnést. Ať už to budou Vaše vlastní skici, radost a energie z pobytu v přírodě a nebo hlubší prožitky získané během tvorby a zamýšlení se. To vše a ještě víc je součástí víkendového kurzu malby, který podpoří kampaň Hnutí DUHA za více prostoru pro divočinu v České republice. Více informací o průběhu kurzu najdete níže v popisu.

V ceně je zahrnuto: ubytování, kurzovné, materiály, pestrá vegetariánská strava (začínáme sobotní snídaní, končíme nedělním obědem a budou i svačinky!), doprava autobusem mezi nádražím v Chocni a Oucmanicemi v sobotu v 8:30 ráno, závěrečná procházka nebo doprava zpět na nádraží v Chocni.

V ceně není zahrnuto: doprava do Chocně

Bližší informace o programu dostanou přihlášení účastníci zavčas emailem.

Prosíme, berte ohled na životní prostředí a jeďte veřejnou dopravou nebo spolujízdou! Spolujízdu s dalšími účastníky je možné domluvit přes nás individuálně.

14 Mar spravce

Jeden malý lesní pozemek u obce Radomyšl na Strakonicku hledá cestu k rozmanitosti a právě vaše práce mu v tom pomůže. Použijme společně své ruce namísto chemie, která se běžně v lesích používá. Vnímejme rytmy lesa a učme se.
V lese budeme především zasahovat proti plevelu, který zarůstá mladé stromečky, které nemohou dále růst. Budeme plánovat další rozvoj lesa a jeho schopnost navázat na přirozené přírodní procesy.
Nachystán je výlet do divokého Národního parku Bavorský les a poznávání okolí.

20 Mar spravce

Na rozmezí několika světů jsme pro vás připravili jeden z turnusů.

Chcete poznat drsnou krásu horského masivu Králický Sněžník?

Čas na rozjímání o přírodě zaručen.

Bez elektřiny, bez tekoucí vody.

Jen hory, práce a vy.

20 Mar Alt spravce

Bílé Karpaty jsou krajem, kde se lidé museli naučit žít v souladu s přírodou. V důsledku specifických přírodních i společenských podmínek zde naplno neproběhla intenzifikace lesnictví a zemědělství. V tvrdých podmínkách těchto pohraničních hvozdů se lidé udrželi jen díky důmyslu a síle vlastních rukou.

Hospodářsky neefektivní ale přírodě šetrný způsob hospodaření umožnil na mnohých lokalitách přežití vzácných rostlinných a živočišných druhů. Rezervace a lesy v okolí Radějova jsou hnízdištěm celé řady ptáků. Luční biotopy poskytují vhodné podmínky orchidejím a vzácným druhům bezobratlých. Tyto lokality jsou ohroženy někde postupným jinde náhlým opouštěním od tradičního způsobu hospodaření.

17 Mar spravce

Pro Šumavu jsou charakteristickým krajinným prvkem rašeliniště nebo také slatě, jak se jim zde říká. Klíčovou roli ve vzniku rašelinišť hraje voda, která spolu s rašeliníky a ploníky vytváří unikátní ekosystém oplývající vzácnými formami života.  Na mnohých místech však byly rašeliniště poškozeny těžbou nebo nevhodnými hospodářskými zásahy, zejména odvodňováním. Rašeliništím však lze pomoc.


Tento projekt je podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

20 Mar Alt spravce

Lákají vás nevšední a úchvatná dobrodružství? Rádi byste týden prázdnin strávili v nitru pralesa? Tak právě pro vás jsme připravili pobyt obnášející výpravy do divočiny, brodění potoků, pozorování nespoutané přírody.

Uvidíte obrovské stromy a se štěstím zažijete nádherná setkání s divokými zvířaty. Třeba s tajemným ščúrem. A kamže to pojedeme? Jenom kousek za humna, na Ščúrnici!

NOVINKA: součástí tohoto turnusu je 1,5 denní vlastní reflexe přírody prostřednictvím malby či kresby se zkušenými lektory, kteří vám ukáží všechny barvy divočiny.  

26 Mar spravce
Jeden malý lesní pozemek u obce Radomyšl na Strakonicku hledá cestu k rozmanitosti a právě vaše práce mu v tom může pomoci. Použijme společně své ruce namísto chemie, která se běžně v lesích používá. Vnímejme rytmy lesa a učme se.
V lese budeme především pomáhat mladým stromečkům, které zahlušuje plevel. Budeme stavět a opravovat oplocenky, pečovat o ovocné stromy na mezi a připravovat les na podzimní výsadbu. Budeme plánovat další rozvoj lesa a jeho schopnost navázat na přirozené přírodní procesy.
26 Mar Alt spravce
Uvidíte jedinečné stromy Bílých Karpat jako jsou jedle, buky a další, a se štěstím zažijete  setkání s divokými zvířaty. Třeba s tajemným ščúrem. A kamže to pojedeme? Jenom kousek za humna, na Ščúrnicu! Tento turnus je připravován ve spolupráci s ČSOP KOSENKA, která tento nádherný kousek divočiny vykoupila a zachránila před těžbou. Les a zejména jeho okolí však potřebuje péči a podporu.
26 Mar Alt spravce
Hospodářsky neefektivní ale přírodě šetrný způsob hospodaření umožnil na mnohých lokalitách přežití vzácných rostlinných a živočišných druhů. Rezervace a lesy v okolí Radějova jsou hnízdištěm celé řady ptáků. Luční biotopy poskytují vhodné podmínky orchidejím a vzácným druhům bezobratlých. Tyto lokality jsou ohroženy někde postupným jinde náhlým opouštěním od tradičního způsobu hospodaření.
Energii Týdnům pro divočinu dodává Chimpanzee. Děkujeme.