5. 11. 2015 Vlčí hlídky chrání velké šelmy již šestnáct let, zájemců neustále přibývá | Česká divočina

5. 11. 2015 Vlčí hlídky chrání velké šelmy již šestnáct let, zájemců neustále přibývá

Domů / Vlčí hlídky / 5. 11. 2015 Vlčí hlídky chrání velké šelmy již šestnáct let, zájemců neustále přibývá

Hnutí DUHA Olomouc pro ně připravilo úvodní odborná školení.

Již zítra se zájemci o ochranu velkých šelem sejdou v Beskydech na chatě Třeštík. Víkendové úvodní školení zahájí již šestnáctý ročník dobrovolnických Vlčích hlídek, které mapují výskyt rysů, vlků a medvědů na moravsko-slovenském pomezí. Během dalších listopadových víkendů se k účastníkům beskydského školení přidají také jejich noví kolegové v Javorníkách a v Jeseníkách.

Na víkendových úvodních školeních jsou pro nové zájemce připraveny informace o životě našich velkých šelem, dozvědí se vše potřebné pro terénní monitoring a čekají na ně odborné přednášky zoologů ze Správ CHKO Beskydy či CHKO Jeseníky. Těšit se mohou také na zajímavé detaily z monitoringu medvědů, se kterými je seznámí ředitel Správy Národního parku Malá Fatra i na besedu s myslivci.

Praktickou část školení povedou přímo v terénu zkušení koordinátoři monitoringu velkých šelem z Hnutí DUHA Olomouc. Zhruba stovka nových dobrovolníků Vlčích hlídek tak získá nejen teoretické znalosti o životě vlků, rysů a medvědů, ale naučí se také základy jejich stopování a pohybu v terénu. Víkendový program obohatí promítání filmů a záběrů z fotopastí Hnutí DUHA Olomouc zachycujících přirozené chování velkých šelem.

Dobrovolníci Vlčích hlídek při pravidelném procházení terénu vyhledávají pobytové znaky velkých šelem (stopy, trus, srst aj.) i dalších chráněných druhů, odebírají vzorky pro analýzy DNA či potravy a na vytipovaná místa umisťují fotopasti pro jejich dlouhodobé sledování.

Vlčí hlídky také šíří mezi místními obyvateli a návštěvníky hor osvětu o těchto tolik mytizovaných šelmách. I díky tomu se snad již nebude opakovat situace z poloviny devadesátých let, kdy se do Beskyd vrátili vlci. Vlna nenávisti a strachu z neznámého zvířete tehdy bohužel vedla k tomu, že všichni navrátivší se jedinci byli postupně upytlačeni.

Dobrovolnické hlídky vznikly a dodnes fungují také jako prevence pytláctví – svojí přítomností v terénu odrazují nelegální lovce. Hlídkaři se vydávají do míst, kde jsou velké šelmy v ohrožení, pátrají po známkách pytláctví a upozorňují na nalezené zakázané masité návnady, tzv. újedě, u nichž je vysoké riziko zastřelení vzácných a zákonem chráněných velkých šelem. V roce 2014 dobrovolníci Vlčích hlídek v Beskydech objevili dokonce i otrávenou návnadu, u které chemická analýza prokázala přítomnost nervového jedu karbofuranu {{1}}.

Systematický monitoring území obývaného velkými šelmami přináší mnoho zajímavých informací o jejich velmi skrytém životě, které využívají odborníci i veřejnost. Pracovníci Hnutí DUHA Olomouc publikují výsledky z monitoringu spolu s univerzitními vědci v českých i zahraničních odborných časopisech. Loni například s více než 70 evropskými experty publikovali studii v časopise Science {{2}}.

Informace a zajímavosti ze života velkých šelem jsou pravidelně zveřejňovány na webu Šelmy.cz a v mapové aplikaci www.mapa.selmy.cz. Letos fotopasti Hnutí DUHA Olomouc zachytily v Moravskoslezských Beskydech tři beskydské rysice se svými mláďaty {{3}}. Poslední zveřejněné příspěvky bohužel nejsou optimistické. Informace o rysím kotěti sraženém na Vsetínsku {{4}} a zpráva o mrtvé vlčici {{5}} z Máchova kraje jen potvrzují nutnost existence Vlčích hlídek jakožto nenahraditelného nástroje ochrany našich vzácných šelem.

Kromě moravských pohoří se také letos dobrovolníci Rysích hlídek vydají chránit naše velké šelmy i na Šumavu a do Pošumaví.

Hnutí DUHA Olomouc pořádá Vlčí hlídky v rámci projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o nutnosti ochrany biodiverzity v ČR“ podpořeného grantem z Lichtenštejnska, Islandu a Norska. Projekt Vlčích hlídek je dále podpořen Ministerstvem vnitra ČR a nadací Euronatur.

Dana Bartošová, zooložka RP Správy CHKO Beskyd a jedna z lektorek semináře, řekla:
„Česká republika dlouhodobě podporuje návrat rysů, vlků a medvědů do Beskyd a dalších území s vhodnými přírodními podmínkami. Ačkoliv pro naši horskou přírodu je přítomnost velkých šelem nanejvýš prospěšná, část veřejnosti z ní může mít obavy. Proto je v tomto směru prováděna široce zaměřená osvěta, jejíž součástí jsou i každoroční školení Vlčích hlídek pořádané Hnutím DUHA. Účastníci se zde dovědí nejen aktuální informace o šelmách a jejich ochraně, ale nejcennější pr
o ně jistě bude získání vlastních zážitků a zkušeností při monitoringu šelem“.

Jiří Beneš, koordinátor Vlčích hlídek a terénní pracovník Hnutí DUHA Olomouc, řekl:
„Velmi nás těší zájem o členství ve Vlčích hlídkách napříč věkovými kategoriemi. Nadšeni jsme také z počtu nováčků bydlících přímo v beskydském nebo jesenickém regionu. Kromě dobrovolníků, kteří znají terén hor a často se v něm pohybují, s nimi získáváme i důležitý signál, že vztah místních lidí k šelmám se daří neustále zlepšovat a jsou dokonce ochotni se do jejich ochrany aktivně zapojit. To je pro budoucnost našich šelem velmi pozitivní a důležité.“
„Vzrůstající toleranci k přítomnosti velkých šelem v naší krajině ilustruje i studie Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně {{5}}. Nejen nesporné charisma velkých šelem, ale také jejich nezastupitelná úloha v ekosystému představují u široké veřejnosti stále pádnější argument k nutnosti ochrany rysů, vlků, medvědů i jejich biotopu. V žádném případě nesmíme usnout na vavřínech! Jak potvrzují výsledky ankety zveřejněné Katedrou myslivosti a lesnické zoologie Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, mezi myslivci je stále velké procento těch, kteří rysa sami upytlačili nebo vědí o kolegovi, který rysa zastřelil.“ {{6}}

Kontakty:
Jiří Beneš, koordinátor Vlčích hlídek v Beskydech a v Jeseníkách, tel. 606 078 021, jiri.benes@hnutiduha.cz

Poznámky:
{{1}} Více o případu na http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/v-beskydech-pusobi-neznamy-travic/
{{2}} Shrnutí článku na http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/velke-selmy-a-lide-mohou-zit-v-evrope-vedle-sebe/
{{3}} Autentická videa rysích koťat z Besklyd najdete na https://www.youtube.com/watch?v=AWkB1iE_j3w
{{4}} Více na http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/mlade-rysa-bylo-srazeno-autem-na-vsetinsku/
{{5}} Více na http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/potvrzeno-mrtve-zvire-v-machove-kraji-byl-skutecne-vlk/
{{6}} Více na http://humenv.fss.muni.cz/wp-content/uploads/Prezentace_Cesi-chteji-vice-divoke-prirody.pdf
{{7}} Více na http://www.selmy.cz/clanky/jak-hodnoti-myslivci-z-jihozapadnich-cech-existenci-rysa-ostrovida-v-honitbach/


Projekt “Zvyšováním povědomí veřejnosti k lepší ochraně biodiverzity v ČR” je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

EEA-grants

 

Comments

Leave a Comment