24. 7. 2015 Za exotikou do Podyjí při Týdnech pro divočinu | Česká divočina

24. 7. 2015 Za exotikou do Podyjí při Týdnech pro divočinu

Domů / Týdny pro divočinu / 24. 7. 2015 Za exotikou do Podyjí při Týdnech pro divočinu

Dobrovolníci s Hnutím DUHA pomáhají vzácné přírodě v národním parku.

Ani vedro k zalknutí dosud neodradilo dobrovolníky Hnutí DUHA od vysekávání a vyštípávání výmladků křovin a náletů na Havranických vřesovištích v Národním parku Podyjí.

Skupina dvaceti dobrovolníků zde bude pracovat v rámci osmnáctého ročníku Týdnů pro divočinu {{1}} až do neděle 26.7. Dosud odstranila téměř tři hektary náletů a odpracovala 240 hodin.

Vřesoviště jsou lokalitou závislou na člověku a bez péče (výřez náletových dřevin, pastva, kosení) by brzy zarostla. Díky této péči zde mohou návštěvníci na jaře obdivovat např. křivatce, vstavače, koniklece, kosatce či divizny a v létě koberce vřesů. Narazit je zde možné i na takového exota, jako je kudlanka nábožná nebo různé druhy motýlů.

Aby tyto vzácné lokality vřesovišť a stepí mohli turisté i nadále obdivovat, vyřezávají se růže šípkové, švestky, trnky, ale i borovice, osiky a další dřeviny.

Dobrovolníci po většinu týdne zápasí s vysokými teplotami. Proto s prací na vřesovištích začínají již brzo ráno a pak se vracejí navečer, protože teploty přes poledne sahají ke čtyřicítce. Pro některé je návštěva NP Podyjí s jeho zvláštní přírodou exotickým zážitkem.

Letošní osmnáctý ročník Týdnů pro divočinu je nový tím, že nabízí účastníkům ve větší míře než dosud aktivity pro hlubší prožitek naší divočiny. Kromě užitečné práce poodkrývají účastníci tajemství přírody, která zůstávají spěchajícím lidem skryta.

Ve středu podnikli dobrovolníci exkurzi do NP Podyjí v okolí Havraníků, do údolí Dyje a na suťoviště (Kamenná moře). S Martinem Škorpíkem ze Správy Národního parku Podyjí pozorovali kriticky ohroženou ještěrku zelenou žijící jen na nejteplejších místech ČR, vřesovištní chrpy a brouky nosatce, kteří se po sto letech vracejí na vřesoviště.

V úterý Národní park Podyjí navštívil ministr životního prostředí Richard Brabec a setkal se zde se svým rakouským protějškem, spolkovým ministrem zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství Andrä Rupprechterem. Ministři probírali i úspěšně fungující, téměř čtvrt století trvající spolupráci na poli ochrany přírody mezi Národním parkem Podyjí a NP Thayatal, který s ním sousedí. Tyto národní parky jsou oddělené jen řekou Dyjí a jejich správy plánují ponechat divoké přírodě až 75 % území. Tato rozloha odpovídá i novým pravidlům v novele zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou připravilo ministerstvo životního prostředí a v květnu ji schválila vláda. Podle novely tak bude pro divokou přírodu ve všech našich národních parcích více prostoru a zároveň bude přístupnější (dosud byl vstup do I. zóny našich národních parků omezen pouze na značené cesty). V NP Podyjí budou moci lidé obdivovat takové krásy, jako jsou meandry Dyje či skalní výchozy a dech beroucí výhledy na oba národní parky.

Martin Škorpík, vedoucí oddělení speciální ochrany přírody na Správě NP Podyjí, řekl:
„Jsme nesmírně rádi, že tady dobrovolníky z Hnutí DUHA máme. Vřesoviště poskytují nekonečně mnoho práce, na kterou Správa Národního parku Podyjí nemá zaměstnance.  Dobrovolníky využijeme především na vystříhávání a vyřezávání výmladků šípkových růží a další likvidaci křovin na vřesovišti.“

Lukáš Kala, koordinátor Týdnů pro divočinu Hnutí DUHA, dodává:
„Blízkost vzácné přírody, její objevování, prožívání a samozřejmě i přímé zapojení se do její ochrany jsou skvělou možností, jak lidem ukázat divokou přírodu. Hluboké zážitky lidi motivují, aby divočinu chránili. Jsme přesvědčeni, že především autentickými prožitky spíše než teoretickými vědomostmi lze zlepšovat vztah lidí k přírodě a získat tak i jejich zájem a péči o ni.“

Veronika Friedlová, účastnice Týdne pro divočinu, řekla:
„Připadám si na vřesovištích v Národním parku Podyjí jako v Chorvatsku nebo nějaké exotické zemi. Je to úplně jiný svět, o kterém jsem nevěděla. Jsem moc ráda, že mohu přiložit svou ruku k dílu a pomoci kosatcům a orchidejím k životu.“

Lenka Potribná, účastnice Týdny pro divočinu, řekla:
„S tou exotikou jste nelhali. Pocházím z podhůří Beskyd, v Podyjí jsem poprvé a vůbec jsem netušila, že tady něco takového máme.“

Kontakty na místě:
Pavla Zábojníková, koordinátorka Hnutí DUHA, 608 466 427
Martin Škorpík, Správa Národního parku Podyjí, 724358582

Kontakty Hnutí DUHA:
Lukáš Kala, koordinátor Týdnů pro divočinu, 778 489 629, email lukas.kala@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz,
Poznámky:
{{1}} http://www.hnutiduha.cz/aktualne/zitra-zacne-osmnacty-rocnik-tydnu-pro-divocinu-hnuti-duha


Projekt “Zvyšováním povědomí veřejnosti k lepší ochraně biodiverzity v ČR“ je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

EEA-grants

Comments

Leave a Comment