Podpořte BirdLife v pokračující snaze o zachování evropských směrnic o ptácích a stanovištích | Česká divočina

Podpořte BirdLife v pokračující snaze o zachování evropských směrnic o ptácích a stanovištích

Domů / Novinky / Podpořte BirdLife v pokračující snaze o zachování evropských směrnic o ptácích a stanovištích

Více než rok Evropská komise v procesu s názvem Fitness check zkoumala, zda jsou Směrnice EU pro ochranu přírody efektivní a jestli splňují svůj účel. Výzkum prokázal, že současná legislativa EU je v pořádku.

V červnu má Evropská komise přijmout rozhodnutí o budoucnosti směrnic. Navzdory jednoznačným výsledkům zkoumání se může stát, že politická rozhodnutí stále mohou zmařit všechny dosavadní snahy o lepší ochranu přírody.

Podle ČSO reálně hrozí, že nástroje, díky kterým se úspěšně daří prosazovat ochranu vzácných druhů (např. jeřáb popelavý) či vzácných území (např. Šumava, Bzenecká doubrava, krušnohorská rašeliniště) ztratíme, respektive budou zásadně oslabené.

ČSO vybízí k akci, poslání zprávy komisaři Vellovi, že očekáváme potvrzení funkčnosti směrnic, ale zároveň i konkrétní návrhy, které povedou k lepší ochraně přírody.

V prosinci tento hlas podpořili i ministři životního prostředí na zasedání Rady EU a později, začátkem února 2016, jej podpořil i Evropský parlament. Všichni se shodli, že úplná implementace směrnic pro ochranu přírody je základním předpokladem pro splnění cílů Strategie pro ochranu biodiverzity do roku 2020.

Do 16.5 se můžete  připojit se k  Thunderclapu a požádejte komisaře Vellu, aby urychleně přijal rozhodnutí, že směrnice jsou v pořádku!

Více informací: http://www.cso.cz/thunderclap.html

foto: Jaroslav Vogeltanz

Comments

Leave a Comment