Oderské vrchy: vojenský újezd Libavá | Česká divočina
Alt
Oderské vrchy jsou plné hlubokých zalesněných údolí s horskými bystřinami, potůčky, potoky a říčkami.

Na celém území najdeme množství různorodých lesních porostů, od bučin až po lužní lesy. Řada z nich má pralesovitý charakter. Pramení zde i řeka Odra. Jedním z nejhlubších údolí je sevřené a tísnivé Peklo s četnými skalkami a kamennými poli na strmých úbočích. V případě Pekelského údolí se můžete kochat komplexy suťových lesů a květnatých bukových lesů.
V Pekelském údolí žije vzácný střevlík hrbolatý, lesní motýli, obojživelníci a plazi, jako například ještěrka obecná a živorodá nebo slepýš křehký. K největším vzácnostem na Libavé ovšem patří jeden z našich největších dravců – orel skalní. V roce 2013 tu poprvé po sto letech vyvedl mládě. Územím také migrují rysi, vlci a malá šelmička vydra říční.
Do zaříznutého údolí Pekla se dostaneme po značené cyklostezce například z obce Podhoří, ale pouze o víkendech a svátcích. Údolí nás zavede až k prameni Odry.
 

Comments

Leave a Comment