15. 9. 2015 Hnutí DUHA přesáhlo už 60 000 dobrovolnických hodin pro zdravé lesy a krajinu | Česká divočina

15. 9. 2015 Hnutí DUHA přesáhlo už 60 000 dobrovolnických hodin pro zdravé lesy a krajinu

Domů / Ke stažení / 15. 9. 2015 Hnutí DUHA přesáhlo už 60 000 dobrovolnických hodin pro zdravé lesy a krajinu

V Bílých Karpatech skončil osmnáctý ročník Týdnů pro divočinu

Včera skončil v Radějově v Bílých Karpatech poslední letošní Týden pro divočinu Hnutí DUHA a tím i osmnáctý ročník této tradiční akce. Radějovský týden byl zajímavý nejen prací a zážitky v ojedinělé přírodě Bílých Karpat, ale i velkým počtem a mezinárodním složením účastníků. Fotografie z akce najdete zde.

Letos v létě připravilo Hnutí DUHA celkem sedm týdenních turnusů po celé ČR, kterých se zúčastnilo 132 dobrovolníků. Odpracovali pro zdravou krajinu i cennou divočinu v naší zemi přes deset tisíc hodin. Celková bilance osmnáctiletého projektu čítá již více než 1 700 účastníků a 61 560 hodin práce. Posledního týdne v Radějově se zúčastnil výjimečný počet lidí – dvacet pět dobrovolníků z České republiky, Slovenska, USA a Běloruska.

V cenných dubohabřinách v okolí Radějova značili dobrovolníci doupné stromy {{1}}, aby v jejich dutinách mohly nerušeně hnízdit sovy, a vytipovávali stromy nové. Na mrtvém dřevu spadlých stromů budou žít dřevokazné houby či brouci jako roháč velký nebo různé druhy tesaříků, což posílí druhovou pestrost a přírodní stabilitu lesa. Skupina také odstraňovala náletové dřeviny v Měsíčním údolí v přírodní rezervaci Kútky {{2}}, rušila staré oplocenky nebo likvidovala nelegální skládku v lese Rosocháči.

Obec Radějov se svými loukami a lesy spadá do jižního výběžku Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Je vstupní branou do biosférické rezervace Bílé Karpaty, jež je od roku 1996 pod ochranou UNESCO.

V okolí obce se vyskytují poslední zbytky panonské dubohabřiny, která se od okolních lesů liší především zastoupením teplomilných bylin. Leží zde i unikátní přírodní rezervace Kútky se vzácnými orchidejemi. Dobrovolníci je obdivovali při doprovodných exkurzích. Navštívili i Národní přírodní rezervaci Čertoryje, kde v pozdním létě kvete ocún jesenní.

V tvrdých podmínkách pohraničních hvozdů Bílých Karpat lidé po staletí hospodařili šetrně. Nezanikly tak zde typické květnaté louky s orchidejemi, kde se daří i vzácným druhům motýlů. Proto je zde důležité zachovat tradiční způsoby hospodaření v zemědělské krajině i šetrné způsoby hospodaření v listnatých lesích.

V posledních letech dochází k vážnému poškozování vzácné přírody v Měsíčním údolí nájemcem obory Radějov. Chová zde daňčí zvěř, která do zdejší krajiny nepatří a devastuje vzácné a chráněné rostliny.

Program Týdnů pro divočinu každý rok inovujeme na základě zpětných vazeb od účastníků. Letos jsme se inspirovali hlubinnou ekologií, která zdůrazňuje osobní prožitky a jejich přesah pro duševní život a rozvoj člověka. Práce i čas mimo ni stál na zážitcích plynoucích z autentického vztahu k přírodě a ze znovuobjevení našeho bytostného spojení s ní.

Týdny pro divočinu pořádá Hnutí DUHA v rámci své práce na obnově a péči o zdravé lesy a krajinu i o ochranu české divočiny. Novou kampaň za ochranu a rozšíření divoké přírody zahájilo Hnutí DUHA letos na jaře {{3}}. Podle výzkumu Masarykovy univerzity je divočině nakloněno více než sedmdesát procent lidí v ČR {{4}}.

Pavel Dekař, Hnutí DUHA Bílé Karpaty, řekl:
„Z programu Týdne pro divočinu v Radějově bych zdůraznil likvidaci černé skládky v lese Rosocháči. V této cenné teplomilné dubohabřině, kde rostou okrotice bílé, konvalinky vonné a chráněný dřín obecný, vznikla nelegální skládka. S dobrovolníky Hnutí DUHA se nám ji podařilo odstranit. Technické služby Strážnice potom odpad odvezly a zrecyklovaly.“

Lukáš Kala, koordinátor Týdnů pro divočinu, řekl:
„V okolí Radějova v Bílých Karpatech jsme pracovali pro zachování druhové pestrosti tamější cenné přírody. Kromě toho jsme dobrovolníkům umožnili vstup na místa, kde člověk do přírodních procesů nezasahuje a kde se naplno projevuje její divoký potenciál. Metodami vycházejícími z myšlenek hlubinné ekologie jsme účastníkům nabídli zážitky, které je motivují k ochraně divočiny. Především autentickými zážitky spíše než teoretickými vědomostmi lze zlepšovat vztah lidí k přírodě a získat tak i jejich zájem a péči o ni. Vážíme si lidí, kteří dávají přednost skutečné přírodě před sociálními sítěmi či pořady zprostředkovávajícími exotickou divočinu jen na obrazovce.“

Ester Dobiášová, účastnice Týdnů pro divočinu, řekla:
„Uvažuji o délce života člověka v porovnání s délkou proměn a ‚života‘ přírody i o správnosti zásahů do divočiny. Nejen o úvahách je však Týden pro divočinu s Hnutím DUHA. Je to taky dřina a vyčerpání při vyřezávání bezu a lísky ze svahu, aby jiné stromy měly prostor, živiny a světlo. Protáhla jsem si celé tělo při odnášení posekaných keřů ze stráně, aby se tam mohly jako dřív pást ovce, i při opravě a bourání oplocenek ve stínu lesa a zažila jsem spoustu dalších zajímavých věcí.“


Kontakty:
Lukáš Kala, koordinátor projektu, 778 489629; lukas.kala@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
{{1}} Jedná se o stromy a jejich torza s dutinami vhodnými pro hnízdění dutinových ptáků, jako jsou holub doupňák, brhlíci, lejsci, ale i sovy, např. puštík či sýc.
{{2}} V kaňonu potoku Mandát se nachází Měsíční údolí, na jehož horním kopci je unikátní bělokarpatská louka uprostřed lesů – přírodní rezervace Kútky. Rostou tam vzácné orchideje, jako jsou tořič čmelákovitý, vstavač obecný, nachový či osmahlý. Můžete tam spatřit řadu motýlů a exotů – kudlanku nábožnou nebo cvrčka lesního, který zde dosahuje východní hranice rozšíření. Dobrovolníci zde odstraňovali především nálety dřevin, kterými zarůstají květnaté louky.
{{3}} http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ceska-divocina-seznamte-se
{{4}} http:///aktualne/71-cechu-chce-chranit-divocinu


Týdny pro divočinu na Šumavě a Králickém Sněžníku jsou podpořeny grantem Erasmus+. Týdny pro divočinu v Podyjí, Beskydech, Moravském krasu a Bílých Karpatech jsou podpořeny grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Projekt je dále podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra, a dárci Hnutí DUHA.

                  

Comments

Leave a Comment