Přírodní památky Barborka a Břestecká skála | Česká divočina

Přírodní památky Barborka a Břestecká skála

Domů / Lehká / Přírodní památky Barborka a Břestecká skála
Alt
Břestecká skála
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt

I proto, aby se její přírodní hodnota zdůraznila, vznikla tu v roce 2002 přírodní památka s rozlohou něco málo přes čtyři hektary. Patrná je už z dálky, kdy pískovcové monumenty vystupují nad okolní lesy, jimiž jsou původní karpatské dubohabrové lesy.

V okolí přírodní památky se nacházejí také stopy po prehistorickém osídlení z období staršího i mladšího neolitu.

Obě památky spojuje pískovec, z nějž jsou skaliska vypreparována, a dále reliktní borovice lesní. Neméně zajímavá na Barborce je pak zachovalá ukázka starého, přirozeného, samovolně zmlazujícího lesa. Porost dubové bučiny se na extrémním svahu udržel právě díky zhoršeným terénním podmínkám. V minulosti ani dnes nejsou vhodné pro intenzivní lesní hospodářství a unikly tak umělé změně druhového složení. Proto zde najdeme buk lesní, dub zimní, habr obecný, lípu srdčitou či javor babyku.

Přírodní památka Břestecká skála je v tomto trochu jiná a nabízí zajímavé srovnání. Roste tu totiž původní karpatská ostřicová dubohabřina. To znamená, že v lese najdeme především více dubu zimního a habru obecného, méně je ale buku lesního a jeho typických světle šedých kmenů. Druhy stromů pak doplňuje opět bříza bělokorá a lípa srdčitá.

Při procházkách Barborkou budou naše nohy ošlehávat poměrně běžné trávy jako jsou strdivka jednokvětá, bika bělavá nebo lipnice hajní. Na skalkách a rozvolněných místech, kde se nacházejí chudé acidofilní dubové lesy, narazíme na méně náročné teplomilné druhy. K nim se řadí několik jedovatých, bíle kvetoucích květin: například kokořík vonný kvetoucí v květnu a červnu, tolita lékařská, která kvete od června do července.

Ostřicová dubohabřina, pokrývající okolí Břestecké skály, dostala svůj název hlavně díky trávě ostřici chlupaté, která rostlinám dosahujícím až půl metru skutečně dominuje. Ale doplňují ji i další druhy trav. Ze zajímavě kvetoucích rostlin se můžeme na jaře pokochat pohledem na plicník lékařský, od května do července na okrotici bílou nebo na hrachor černý a od června do srpna pak na krásné květy zvonku broskvolistého.

Protože jde o poměrně malá území, poskytují domov spíše menším, ale i tak velmi zajímavým živočichům. Pro bučiny a listnaté lesy jsou typičtí motýli jako martináček bukový a okáč pýrový. A spatřit zde můžeme i chráněné druhy ptáků: lejska šedého a žluvu hajní.

Obě přírodní památky jsou dobře dostupné po značených turistických trasách. Barborka se nachází v nadmořské výšce 410 až 510 metrů, asi půl kilometru severovýchodně od hradu Buchlov, v centrální části Chřibů. Pouhý kilometr od ní je Břestecká skála. Odtud se můžete vydat do obce Břestek a dále do Buchlovic na zámek nebo ještě navštívit památný strom sekvojovec obrovský v osadě Chabaně. Možné je také dát si na objevování Chřibů ještě více času a pokračovat na rozcestí s názvem Dubový díl, do obce Salaš a k přírodní památce Salašské pěnovce či až do přírodní rezervace Smutný žleb.


Comments

Leave a Comment