Přírodní rezervace Makyta | Česká divočina
Alt
Javorníky jsou důležitým domovem rysa ostrovida
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt

Co některým lidem překáží, je pro jiné největším bohatstvím Makyty. Jsou to vzrostlé stromy v původním a rozsáhlém jedlobukovém lese.

Výhled z kopce je sice značně omezený, ale právě překrásný, pokroucený, divoký pralesovitý porost je hlavním lákadlem a třešničkou na dortu celé oblasti. Právě tady si můžete vychutnat pocit, který může nabídnout jen živoucí chrám přírody.

Jako jsou nesmírně důležité stromy v různém stádiu jejich života (i smrti, která je tak důležitá pro uvolnění cenných živin do dalšího koloběhu života lesa), neméně podstatný je i podrost. V jarních měsících se místní poutníci mohou potěšit pohledem na sněženky, sasanky, dymnivky různých barev, kyčelnice či koberce česneku medvědího. To jsou jen některé druhy takzvaného jarního aspektu, souboru květin, na které tu můžete narazit v prvních měsících vegetačního období. Mimořádnou zajímavostí je pak výskyt nejednoho silně ohroženého druhu kapradin, například kapraď Braunova s listy dlouhými až 80 cm.

Viděli už jste někdy modrého slimáka? Že ne? Není divu – jde o takzvaný karpatský endemit, nikde jinde nežije a tomu odpovídá i jméno, kterým se honosí, totiž modranka karpatská. V místních zachovalých lesích plných buků ji můžete spatřit hlavně za deštivého počasí. Na Makytě má útočiště i řada druhů ptáků, z těch nejvzácnějších jsou to strakapoud bělohřbetý, datlík tříprstý, holub doupňák, čáp černý. Ti všichni potřebují ke svému životu rozsáhlé lesní komplexy.

Samostatnou kapitolou jsou velké šelmy. Přestože ke svému životu nepotřebují divočinu, rezervace i celé Javorníky jsou důležitou součástí domova rysa ostrovida. Nejenže tady byl několikrát zpozorován, ale podařilo se potvrdit, že v místních lesích zakládá i nové generace. Občas se sem zatoulá i medvěd hnědý ze Slovenska a potvrzen byl také výskyt třetí naší velké šelmy – vlka. Všechno jsou to plachá zvířata, takže setkání s nimi je spíše zázrakem. Pokud neuvidíte některého z ptáků, můžete alespoň poslouchat jejich zpěv či tlukot do stromů. U velkých šelem narazíte spíše na stopy a tzv. pobytové znaky. K nim seřadí třeba specifické šelmí stopy, které můžete vidět zejména po dešti.

Dostat se na Makytu lze různě. Můžete jít nejprve na Pulčínské skály (obec Pulčín), kde uvidíte skaliska s mnoha jeskynními výklenky, potom po naučné stezce Javornický hřeben dojít až na Makytu a dále okružní cestou přes Kyčeru (804m n. m.) do Francovy Lhoty. Nebo vyrazte z Huslenek k rozcestníku Krkostěna, dále na Papajské sedlo a odtud na Makytu, z níž můžete pokračovat na Pulčínské skály.


Comments

Leave a Comment