Naši donoři a partneři | Česká divočina

Název projektu: Zvyšováním povědomí veřejnosti k lepší ochraně biodiverzity

EAA grantsDoba trvání: 1. 1. 2014 – 31. 10. 2016
Rozpočet projektu: 9 680 781 Kč
Cíl projektu: Cílem projektu je prostřednictvím komplexní osvětové kampaně, aktivního zapojování občanů a modelových výukových programů zvýšit povědomí široké veřejnosti o biodiverzitě, její ochraně a také obecnou motivaci lidí biodiverzitu chránit v každodenním životě.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
http://www.eeagrants.cz/
 


Projekt „Zvyšováním povědomí veřejnosti k lepší ochraně biodiverzity v ČR“ je financován z EHP fondů 2009–2014. Projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Partnery projektu jsou Norská společnost pro ochranu přírody, Sedmá generace, Masarykova univerzita, Hnutí DUHA Olomouc a Lipka.


Partneři projektu

Alt

Časopis Sedmá generace už více než 20 let informuje veřejnost o souvislostech ochrany životního prostředí. Do projektu se zapojuje sérií článků o ochraně biodiverzity.

Alt

Lipka se podílí na výuce environmentální výchovy, připravují různé semináře a praktika. Je také zapojena do výuky na několika univerzitách. V projektu má na starosti modelové výukové programy pro studenty.

Alt

Hnutí DUHA Olomouc se zaměřuje na ochranu ohrožených velkých šelem především v Beskydech. Jsou to experti na dobrovolnické akce, pořádají odborné semináře, přednášky pro veřejnost a výukové programy. V projektu se zapojují do realizace modelových výukových programů a kurzů ochrany velkých šelem. Prohlédněte si jejich web Šelmy.cz.

Alt

Masarykova univerzita je do projektu zapojena prostřednictvím Katedry environmentálních studií. Tato katedra se v projektu zabývá zkoumáním a analýzou vztahu člověka k přírodě.

Alt

Norská společnost pro ochranu přírody (Norges Naturvernforbund) byla založena před více než sto lety a je v Norsku nejstarší a největší organizací zabývající se ochranou životního prostředí. V rámci projektu s námi bude sdílet své bohaté zkušenosti.


Další projekty, které podporují Českou divočinu:

Název projektu: Education on „Climate Forests“

Doba trvání: 1. 9. 2016 – 31. 10. 2017

Rozpočet projektu: 49 340 EUR

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení povědomí o roli lesů při řešení klimatických změn v rámci neformálního vzdělávání. Financováno z programu Evropské unie Erasmus+.
Více o projektu: Educating on Climate forests

http://www.climateforests.org/

Název projektu: REFIT FoE – The Right to Nature

MAVA Fundation

Doba trvání: 1. 3. 2015 – 28. 2. 2017

Rozpočet: 28 000 EUR

Projekt je podpořen z nadace MAVA.

http://en.mava-foundation.org/

Název projektu: Šetrná turistika v přírodě

EAA grants

Doba trvání:   1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Rozpočet projektu:   629 300 Kč

Cíl projektu: Projekt se zaměřuje na posílení a podporu ochrany přírody a krajiny a měkké turistiky ve vybraných lokalitách s výskytem divoké přírody. Projekt si klade za cíl veřejnosti představit novou nabídku udržitelného cestovního ruchu na místech divoké přírody, která jsou ponechaná jen sama sobě a obdivu ohleduplných návštěvníků.

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

http://mmr.cz/


Partneři fotosoutěže.

Alt
Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme domácnostem. Svých výsledků bychom nedosáhli bez podpory tisíců lidí, jako jste vy.
Alt
NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových, soft skills i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.
Alt

Patagonia vznikla jako přirozený vývoj dlouholeté vášně jednoho člověka. Yvon Chouinard se nechal okouzlit horolezectvím už když mu bylo pouhých čtrnáct let. Od té doby zasvětil svůj život zdokonalování horolezeckých potřeb a oblečení do přírody za použití posledních technologií a materiálů. To vše s ohledem na životní prostředí.

Alt

Zakladatelem Nadace Nova je společnost TV Nova s.r.o.. Dozorčí i Správní rada Nadace Nova jsou složeny ze zaměstnanců TV Nova. Nadace Nova vysílá svou pomoc převážně těm nejzranitelnějším – dětem. Pomoc směřuje do čtyř oblastí: zdraví, vzdělání, domov a humanitární pomoc.


Partneři výzvy za více divoké přírody a roadshows

Alt

Zakladatelem Nadace Nova je společnost TV Nova s.r.o.. Dozorčí i Správní rada Nadace Nova jsou složeny ze zaměstnanců TV Nova. Nadace Nova vysílá svou pomoc převážně těm nejzranitelnějším – dětem. Pomoc směřuje do čtyř oblastí: zdraví, vzdělání, domov a humanitární pomoc.