Jihočeský kraj | Česká divočina
Jihočeský kraj

NP Šumava: malebné okolí Poleckého potoka


Polecký potok a jeho okolí je poměrně neznámou lokalitou. Skrývá tajemnou horskou bystřinu se smíšenými bukovými lesy, s podmáčenými smrčinami a rašeliništi.
Jihočeský kraj

NP Šumava: okolí hory Kamenná

Samotný vrchol, jeho nejbližší okolí a navazující jižní hřeben hory Kamenná byl dosud chráněný jako přírodní zóna. Správa NP Šumava tu ale tuto nejpřísnější ochranu ruší!