Středočeský kraj | Česká divočina
Středočeský kraj

Křivoklátsko: Národní přírodní rezervace Týřov

Hluboké údolí se vine od řeky Berounky a rozvětvuje se do postranních roklí se skalnatými srázy. Kdysi tudy vedla důležitá obchodní trasa, dosud významnou dominantou krajiny a turisticky zajímavým cílem je zřícenina hradu Týřov ze 13. století.