Letos přes 2 500 odpracovaných dobrovolnických hodin po celé ČR pro rozmanitou a divokou přírodu | Česká divočina

Letos přes 2 500 odpracovaných dobrovolnických hodin po celé ČR pro rozmanitou a divokou přírodu

Domů / Tiskové zprávy / Letos přes 2 500 odpracovaných dobrovolnických hodin po celé ČR pro rozmanitou a divokou přírodu
V neděli končí 20. ročník Týdnů pro divočinu Hnutí DUHA
Zachycením divoké přírody Bílých Karpat na malířské plátno skončí poslední z letošních Týdnů pro divočinu [1], akcí na pomoc přírodě, které už dvacet let pořádá Hnutí DUHA. V tomto roce přes 70 dobrovolníků pomáhalo na Strakonicku, v Bílých Karpatech, na Šumavě a Králickém Sněžníku. Za letošních zhruba 2500 odpracovaných hodin vystavěli desítky individuálních oplocenek kolem stromků a ochránili je tak před zvěří. Obnovovali také v minulosti poškozená rašeliniště a pomohli tak udržování vody v krajině. Reportáž ze Soumarského rašeliniště na Šumavě zachycuje, jak to na týdnech probíhá: https://youtu.be/u6YiT1Sj750 [2].

Letos také dobrovolníci pomáhali udržovat turistické stezky, opravovali studánky nebo značili doupné stromy, které zůstanou stát a budou domovem ptáků hnízdících v dutinách. Při nepříznivém počasí debatovali o významu ochrany divoké přírody a s místními znalci si povídali o jedinečnosti oblasti, kde pomáhali.

Za dvacetiletou historii se Týdnů zúčastnilo přes 1900 lidí, kteří na celkem 131 týdenních pobytech za sebou zanechali víc než 68 tisíc hodin náročné dobrovolné práce. Přírodě pomáhali v Beskydech, Bílých Karpatech, na Svitavsku, v Jeseníkách, Jizerských horách, Moravském krasu, Podyjí, Strakonicku, na Šumavě a jinde. Účastníci pestrého věku i profesí vysazovali buky, javory, jedle a jeřáby, chránili stromky proti přemnoženým býložravcům, sbírali semena nebo zahazovali a přehrazovali odvodňovací rýhy v rašeliništích. Vyznačovali také doupné stromy, vysazovali biokoridory, počítali semenáčky z přirozené obnovy, obnovovali studánky, udržovali turistické trasy a prožívali pro každého jiné, unikátní sepětí s přírodou.

Týdny pro divočinu jsou dnes pro už stovky lidí synonymem nezapomenutelného pobytu v přírodě, aktivního odpočinku a pomoci divočině, lesu a krajině. S jejich pořádáním začalo Hnutí DUHA už v roce 1998 a při přípravě prvního ročníku se inspirovalo ve Švýcarsku, kde podobné pracovně-vzdělávací pobyty v terénu pořádají už desítky let.

Největším bohatstvím Týdnů pro divočinu jsou sami dobrovolníci. Hnutí DUHA se svými partnery pořádá tyto pracovně zážitkové turnusy pro všechny, kteří chtějí pomáhat, navazovat přátelství, provětrat si plíce i hlavu, něco se o lese i krajině dozvědět a prožít týden v krásném prostředí při smysluplné práci. Týdny pro divočinu jsou zkrátka spojením příjemného s užitečným.

Letošní poslední Týden pomáhá ČSOP Kosenka s návratem divoké přírody do jedlo-bukového pralesa Ščúrnica [1], ale i jeho návštěvníkům. Dobrovolníci při tom navázali na práci, kterou jejich předchůdci vykonali už loni. 

Hnutí DUHA také spustilo výzvu [3], která má politiky motivovat k lepší ochraně divoké přírody u nás. Divočina totiž umožňuje svobodný život vzácným zvířatům a rostlinám, tvoří nenahraditelné přírodní dědictví, ochraňuje nás před suchem a povodněmi, podporuje šetrnou turistiku i místní rozvoj, nabízí možnosti pro vzdělávání a výzkum a vzbuzuje odpovědnost za sebe, naše děti a vnoučata. A zachovává pestrou, reprezentativní mozaiku lesů typických pro naši krajinu. Ke sběru podpisů se připojují dobrovolníci v celé zemi a od počátku srpna výzvu podpořilo už téměř devět tisíc lidí. Elektronická výzva a návod, jak se zapojit, jsou na adrese www.ceskadivocina.cz/vyzva.

Týdny pro divočinu jsou stejně jako výzva Divočina všemi deseti [3] a soutěž fotografií z divočiny [4] součástí kampaně Hnutí DUHA, která usiluje o víc svobodného prostoru pro naši divočinu a její lepší poznání. Představuje lidem českou divočinu i to, jakou roli hraje v zachování přírodní rozmanitosti i zdraví lidí. Prvním krokem je získat nové území o rozloze minimálně 10 km2, které bude ponecháno přírodě bez zásahů člověka. Divočina, tedy území svobodného vývoje přírody, zaujímá totiž jen 0,3 % celkové plochy naší země, zatímco zastavěná zabírá 11 % a stále roste. Hnutí DUHA navrhuje, aby se rozloha divočiny výhledově zdesetinásobila [5]. Zájem o divokou přírodu roste v celé Evropě, u nás ji chce chránit 71 % lidí [6].

Hnutí DUHA nabízí výlety do divokých míst naší krajiny v průvodci „Poznejte ostrovy české divočiny“ všem ohleduplným turistů. Zájemci si jej mohou objednat na adrese www.ostrovydivociny.cz a je zdarma.

Eliška Vozníková, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA, řekla:  „Na Týdnech pro divočinu se podílím osm let. A když se podívám na práci skoro dvou tisíc dobrovolníků za uplynulých dvacet ročníků akce, tak jsem velmi pyšná, že jsou u nás stále lidé, kteří dobrovolně stráví týden prací pro přírodu. Podařilo se nám vytvořit důležitá spojenectví, bez kterých by to samozřejmě nešlo. K důležitým partnerům patří například Národní park Šumava, CHKO Jeseníky, CHKO Beskydy, místní organizace Hnutí DUHA Bílé Karpaty, Jeseníky nebo Českého svazu ochránců přírody Kosenka a dalších. Doufám, že i v příštím roce se společně s desítkami dobrovolníků ponoříme do tajů divoké přírody a přispějeme tak k jejímu růstu v České republice.“

Gabriela Šťastná, koordinátorka Týdnů pro divočinu, řekla: „O právě probíhající Týden pro divočinu na Ščúrnici v Bílých Karpatech byl od začátku obrovský zájem. Registrovali jsme i řadu náhradníků. Důvodem je specifické zaměření Týdne, práce pro prales v kombinaci s meditativními prožitkovými prvky a výtvarným kurzem, kterým o víkendu akce končí.“

Tiskovou zprávu najdete také na www.hnutiduha.cz/aktualne

Kontakty:

Eliška Vozníková, vedoucí programu Krajina, 608 283 530, eliska.voznikova@hnutiduha.cz
Gabriela Šťastná, koordinátorka Týdnů pro divočinu, 778 703 735,  tydnyprodivocinu@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz
 
Kontakty pro regionální novináře pro poslední letošní Týden na Šcúrnici v Bílých Karpatech (zájem o informace z místa, návštěvu, fotografie apod.):

Mirek Janík, znalec místní přírody, ČSOP Kosenka, 736 777 144, kosenka@kosenka.cz
Jiří Zouhar, koordinátor Týdne, 776 319 314
 
Poznámky:
[1] http://hnutiduha.cz/aktualne/dobrovolnici-pomohou-pralesu-v-bilych-karpatech
[2] Video v samostatném souboru, které můžete využít ve vašich redakčních systémech, je na https://wetransfer.com/downloads/20e1b71b4269c076f66c70def11a7b3f20170824114348/95914a71527af7c7c70e36de6ac579b220170824114348/7d5fb5
[3]www.ceskadivocina.cz/vyzva
[4] http://www.ceskadivocina.cz/fotosoutez
[5] V loňském roce vydalo Hnutí DUHA studii, která slouží  jako podklad k vyhlášení nových území o rozloze nejméně tisíc hektarů, kde by se mohla příroda svobodně vyvíjet. Z 25 lokalit v devíti oblastech vybrali odborníci podle řady kritérií pět nejpříhodnějších: Makyta v Javorníkách, Litovelské luhy v Litovelském Pomoraví, Jezeří v Krušných horách, Salaš v Chřibech a okolí pramene Odry na Libavé. Právě tato místa mají velký potenciál pro úplné ponechání přírodním procesům. Více ve studii http://www.hnutiduha.cz/publikace/ceska-divocina
[6]  http://www.hnutiduha.cz/aktualne/71-cechu-chce-chranit-divocinu
 
Týdny pro divočinu v roce 2017 jsou podpořeny grantem z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR.