Křivoklátsko: Národní přírodní rezervace Týřov | Česká divočina

Křivoklátsko: Národní přírodní rezervace Týřov

Domů / Středočeský kraj / Křivoklátsko: Národní přírodní rezervace Týřov
Alt

Hluboké údolí se vine od řeky Berounky a rozvětvuje se do postranních roklí se skalnatými srázy. Kdysi tudy vedla důležitá obchodní trasa, dosud významnou dominantou krajiny a turisticky zajímavým cílem je zřícenina hradu Týřov ze 13. století.

Nejnižší místo rezervace bychom našli u Berounky v nadmořské výšce 248 m,  nejvyšší leží na vrcholu kopce Roudný v 526 m.n.m. NPR Týřov je nejzachovalejší částí Křivoklátska s velmi pestrým souborem lesních i nelesních stanovišť. Druhovou pestrost zvyšuje i fakt, že se zde stýká flóra teplých nížin a chladnějších pahorkatin. Na svazích rezervace roste na 400 silně ohrožených tisů červených. Nad údolím se rozkládají suché skalní stepi, které na jaře pokrývá koniklec luční.

Oupořský potok je domovem našeho původního, kriticky ohroženého raka kamenáče.
Vyskytuje se tu sokol stěhovavý nebo krkavec velký.

Ze Skryj na hrad Týřov vede nad řekou žlutá turistická značka.


Comments

Leave a Comment