Křivoklátsko: Národní přírodní rezervace Týřov | Česká divočina
4 hodiny 10 min

Jedním z míst, kde místo člověka vládne příroda, je Křivoklátsko. Zejména v Národní přírodní rezervaci Týřov, vyhlášené v roce 1984, se skrývají skutečné oblasti divočiny. Důvodem ochrany je především lesní porost v okolí Oupořského potoka.

Alt

Hluboké údolí se vine od řeky Berounky a rozvětvuje se do postranních roklí se skalnatými srázy. Kdysi tudy vedla důležitá obchodní trasa, dosud významnou dominantou krajiny a turisticky zajímavým cílem je zřícenina hradu Týřov ze 13. století.

Nejnižší místo rezervace bychom našli u Berounky v nadmořské výšce 248 m,  nejvyšší leží na vrcholu kopce Roudný v 526 m.n.m. NPR Týřov je nejzachovalejší částí Křivoklátska s velmi pestrým souborem lesních i nelesních stanovišť. Druhovou pestrost zvyšuje i fakt, že se zde stýká flóra teplých nížin a chladnějších pahorkatin. Na svazích rezervace roste na 400 silně ohrožených tisů červených. Nad údolím se rozkládají suché skalní stepi, které na jaře pokrývá koniklec luční.

Oupořský potok je domovem našeho původního, kriticky ohroženého raka kamenáče.
Vyskytuje se tu sokol stěhovavý nebo krkavec velký.

Ze Skryj na hrad Týřov vede nad řekou žlutá turistická značka.


Komentáře

Přidejte komentář

Přejete si dostávat nové výlety na email?
*Vyplňte prosím pole s hvězdičkou