Pozdravy od roháčů | Česká divočina

Roháč obecný, největší evropský brouk, je obyvatelem doubrav a smíšených lesů, který proniká i do vhodných městských parků, třeba na pražský Petřín.  Populace roháče obecného se natolik snížila, že byl zařazen na světový seznam ohrožených druhů.

Samice kladou vajíčka do trouchnivějících kmenů, klád a pařezů. Dospělí brouci žijí pouze několik týdnů, daleko větší část svého života stráví jako larva, která se živí  rozkládajícím se dřevem pařezů a starých stromů. Larva prochází několika fázemi svého vývoje a po 4 až 6 letech se zakukluje.  Dospělí brouci se obvykle líhnou už  na podzim a přezimují v kukelních komůrkách.  V přírodě se roháči objevují obvykle od května do srpna, nejčastěji do června a července. Přes den je brouky možné pozorovat na kmenech, pozdě v horkém odpoledni a teplém večeru  létají v korunách stromů. Jejich pomalý a majestátný let je doprovázen charakteristickým hluboce bzučivým zvukem.

Roháč obecný je ohrožen především nevhodným lesním hospodařením. Hlavním ohrožujícím faktorem je odstraňování starého dřeva, především vytrhávání pařezů a orba pasek.  Takovými zásahy mizí i jeho přirozené prostředí a zdroj obživy.  Rovněž jehličnaté monokultury znemožňují vývoj tohoto druhu.  Více se mu daří ve starých městských parcích, kde na něho v teplém počasí lze narazit.

Komentáře

Přidejte komentář