Víte, že rys ostrovid... | Česká divočina

Rys ostrovid je plachá, samotářsky žijící šelma. Byť nepotřebuje ke svému životu divočinu, pro ni je velkým přínosem. Víte proč? A víte, že...

Víte, že... rys je opravdu ostrovid? Za denního světla dokáže zpozorovat myš ze vzdálenosti 70 metrů, zajíce na 300 metrů a srnce na 500 metrů. Jeho zrak je vynikající i v noci: v létě za úplňku spatří např. zajíce na 125 m a srnce na 300 m. Stejně vynikající je i jeho sluch, zatímco čich má rys o něco horší než psovité šelmy.

Víte, že... rys má nejraději skalnatý terén, který mu poskytuje dobrý rozhled a hustý podrost, kde se může rychle ukrýt? Do nižších poloh schází rysové zvláště v zimě, kdy se do údolí stěhuje i zvěř.Víte, že... na Šumavě obývá jeden rys domovský okrsek o průměrné velikosti 360 km2 (v případě samců), respektive 309 km2 (u samic)? Pro srovnání: rozloha Prahy je cca 500 km2...

Víte, že... podle vědeckých odhadů u nás pytláci za posledních 20 let zlikvidovali nejméně 500 rysů? Toto číslo není nerealistické. Když vezme v úvahu počáteční velikost populace, pravděpodobnost reprodukce, počet mláďat na jednu samici a přirozenou mortalitu mláďat, můžeme se dostat k ještě vyššímu číslu.Víte, že... jeden rys strhne za rok asi 50‒70 kusů spárkaté zvěře? Svou přirozenou kořist však zcela nevyhubí nikdy. Jeho domovský okrsek pokrývá území desítek mysliveckých honiteb, početní ztráty srnců, případně jelenů tedy nejsou v jednotlivých honitbách příliš významné.

Víte, že... české slovo rys je příbuzné s německým Luchs či latinským lynx? Všechna tato slova pocházejí z indoevropského leuk – „světlý, bílý“, zřejmě podle světlého zbarvení srsti rysa (srov. rusý, ryšavý).
Informace pochází ze serveru selmy.cz