Vůně vody v Litovelském Pomoraví | Česká divočina

Jarní lužní les v Pomoraví, to nejsou jen barevné koberce květin, je to také neustále přibývající světlo a koncert ptáků, kteří tu hnízdí. Můžete tu zahlédnout třeba vzácného kulíka říčního nebo ledňáčka říčního. A kdo v místních lesích zavře oči, může se nejen zaposlouchat do ptačího koncertu, ale i odpoutat se obrazového dění okolo a vnímat vůni  lužního lesa.

Jarní lužní les v Pomoraví, to nejsou jen barevné koberce květin, je to také neustále přibývající světlo a koncert ptáků, kteří tu hnízdí. Můžete tu zahlédnout třeba vzácného kulíka říčního nebo ledňáčka říčního. A kdo v místních lesích zavře oči, může se nejen zaposlouchat do ptačího koncertu, ale i odpoutat se obrazového dění okolo a vnímat vůni  lužního lesa.

I proto je celé území chráněnou krajinnou oblastí, která je nejkrásnější právě zjara.  Pro poznání tamější přírody slouží tři naučné stezky. Jedna se jmenuje Luhy Litovelského Pomoraví a vede souběžně s červenou turistickou značkou po  lesních cestách z Horky nad Moravou přes Hynkov do Šargounu u Litovle. Je dlouhá asi 15 km a má třináct zastávek. Je unikátní tím, že je bezbariérová a vede skoro celá v lese.

Samotné Pomoraví tvoří pruh až 8 km široký, který se táhne v délce 27 km zemědělsky obhospodařovaným územím až na předměstí Olomouce.  Plochou nivu Moravy tvoří jemnozrnné říční sedimenty i rozsáhlé štěrkové nánosy. V nich řeka meandruje a štěpí se do paralelních i slepých ramen, která Hanáci označují jako smuj. Morava při povodních les zcela zaplaví a po klesnutí hladiny se voda drží v ramenech několik týdnů až měsíců a velmi zlehka prostupuje do terénu.

Vláha, velké množství živin, které voda přinesla, a přibývající sluneční svit způsobí, že hlíznaté a cibulkaté rostliny vykvetou doslova před očima. Pod neolistěnými stromy se ukážou nejprve sněženky předjarní a v těsném závěsu je následují bledule jarní. V lužním lese s postupujícím jarem můžeme pozorovat, jak bílou barvu sněženek nahradí fialový a žlutý odstín dymnivky duté a orseje jarní. Jde o květiny, které na jaře vykvetou a poté se zase rychle schovají do země, aby příští jaro mohly znovu zopakovat svůj pravidelný cyklus.

Kdo se chce vidět první jarní květiny, ať  s výletem neotálí. Podmáčeného terénu se bát nemusíte, v Litovelském Pomoraví je dostatečné množství pevných cest.

Komentáře

Přidejte komentář