Čísla pro divočinu: Divočina je podle výzkum EFTEC v zelených číslech. I po dvou letech | Česká divočina

Dva roky starý výzkum renomované britské expertní společnosti EFTEC (Economics for the Environment Consultancy) nabývá na aktuálnosti. V roce 2014 byla situace s Národním parkem Šumava podobná té dnešní - zákon o národním parku (připravený tehdejším exministrem Chalupou) otevíral vzácnou přírodu developerům a velkým stavebním projektům. Navíc razantně zmenšoval území, které je v parku ponechané pouze divoké přírodě a turistům ve prospěch těžařů. Stejně jako dnes ten senátorský. Divočina by však (nejen) místním přinesla více příjmů a zachovala by přírodu.

Ekonomický přínos přírody v národním parku činí 44 miliard korun ročně a je vyšší na území ponechaném divoké přírodě.

Za studie:

  • „2 miliony návštěvníků NP Šumava utratí každý rok přibližně 68 milionů euro [1,87 miliardy Kč] v oblasti, kde nezaměstnanost je nižší než celostátní průměr.“ (str. 1)
  • Celkový ekonomický přínos národního parku je však mnohem větší: 1,6 miliardy euro (44 miliard korun) ročně, pokud se k turistice připočítají různé další služby přírodních ekosystémů (str. 17).
  • Ekonomická hodnota těchto služeb je vyšší v těch částech parku, které jsou ponechány divoké přírodě (str. 19).
  • „Návrhy zákona by poškodily integritu ekosystémů v NP, a tím riskují významné hodnoty ekosystémových služeb, které poskytují...“ (str. 24)

Ochrana divoké přírody podporuje poptávku po turistice

  • Šumava má tři taháky pro turisty: „populace ikonických druhů (např. ptáci jako tetřev, tetřívek, dravci nebo rys) a celkovou pestrost lesních a mokřadních ekosystémů s řadou zvířat a rostlin (orchideje, různé druhy hmyzu včetně brouků a motýlů) a zejména divokou krajinu“ (str. 29)
  • „...turisté navštěvující Šumavu oceňují neporušenou přírodu v NP...45 % respondentů v průzkumu podporovalo, aby 30-40 % tvořily bezzásahové zóny, 36 % podporovalo více než 40 %. Navíc 68 % respondentů se nelíbily vykácené holiny a 52 % respondentů nevadil pohled na mrtvé stromy.“ (str. 27)
  • „68 % respondentů ve výzkumu mezi návštěvníky řeklo, že existence národního parku je důležitá pro jejich rozhodnutí jet na Šumavu.“ (str. 18)
  • Regionální rozvojová agentura ve studii z roku 2007 uvedla, že příležitost je v marketingu Šumavy jako oblasti s „unikátními přírodními a krajinnými hodnotami“ a riziko pro krajinu tkví ve „špatně připravených stavebních aktivitách“ (str. 27).
  • „NP Bavorský les (Bayerischer Wald) má 53 % území divočiny a silnou turistickou ekonomiku: spočívá v ikonické hodnotě ‚značky‘ divočina, v přírodní krajině a pocitu odlehlosti, která se k ní váže – všechno jsou to klíčové prvky marketingu...turistika vynahrazuje ztráty z lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu...větší podíl příjmů z turistiky [oproti dřevařství] zůstává v regionu...“ (str. 28)
  • „Výsledky [ze Šumavy a Bavorska] ukazují, že velké bezzásahové zóny by neodpuzovaly turisty, ale že návštěvníci podporují rozšíření bezzásahové zóny, a tudíž je přitahují přírodní oblasti s divočinou.“ (str. 27)

 

„Národní park Šumava má ideální pozici k tomu, aby vydělal na pozitivních trendech ve světové turistice, kde cestovatelé stále více hledají zážitky v divoké přírodě. Poloha parku v blízkosti zalidněných evropských oblastí mu dává konkurenční výhodu před jinými oblastmi...“

cituje studie Neila Birnieho, zakladatele společnosti Wilderness Journeys, kterou National Geographic oznámkoval jako největší evropskou cestovní kancelář zaměřenou na dobrodružství.

EFTEC (Economics for the Environment Consultancy) je renomovaná britská expertní společnost, která pro své zákazníky zpracovává hodnocení ekonomických nákladů, přínosů a řešení při rozhodování o krajině a přírodních zdrojích. Pracovala mj. pro britská ministerstva, pro americkou, nizozemskou, finskou, kanadskou nebo jihoafrickou vládu, pro OSN, pro Evropskou komisi, Světovou banku či Evropskou investiční banku. Najímají si ji také velké firmy, jako je Unilever nebo British Gas. Více informací na http://www.eftec.co.uk/

Komentáře

Přidejte komentář