4. 7. 2016 Ve čtvrtek startuje devatenáctý ročník Týdnů pro divočinu | Česká divočina

120 dobrovolníků bude o letních prázdninách pomáhat divočině naší krajině. Na programu je nejen práce, ale také nepracovní prožitky divoké přírody.

Místa pro divočinu a biologickou pestrost naší krajiny budou letos aktivně vytvářet účastníci tradičních Týdnů pro divočinu. Do šesti turnusů devatenáctého ročníku se zapojí celkem 120 dobrovolníků, kteří ve zhruba dvacetičlenných skupinách pojedou do Bílých Karpat, Beskyd, Jeseníků i na Šumavu {{1}}. Za dosavadních osmnáct ročníků se do pomoci přírodě zapojilo už 1 700 účastníků, kteří společně odpracovali 61 560 hodin.

První skupina dobrovolníků vyrazí už 7. července do srdce Šumavy, kde budou odstraňovat poslední stopy železné opony v Černohorském rašeliništi. Budou zahrazovat staré, uměle vytvořené odvodňovací kanály, kvůli kterým rašeliniště vysychá.

Ve druhé polovině července budou na Králickém Sněžníku {{2}} chránit semenáčky před okusem spárkaté zvěře. Začátek srpna vyrazí dobrovolníci na beskydský Smrk a zaměří se na vyřezávání borovice kleče, aby podpořili růst původního borůvčí a dalších drobných keříků. Ty jsou totiž důležité pro život vzácných ptáků, ale i pro medvěda.

Dva turnusy se konají v Bílých Karpatech {{3}}: na Ščúrnici bude základem práce ochrana ohrožených druhů dřevin, hlavně malých jedlí a jeřábů, v Radějově potom budou stavět takzvané oplocenky, které chrání části lesa před zvěří, a značit doupné stromy, v nichž nacházejí úkryt drobnější živočichové.

V září se Týdny pro divočinu vrátí opět na Šumavu, aby pomohly obnově Soumarských rašelinišť.

Pracovní náplň Týdnu pro divočinu doplní i údržba turistických stezek či mapování výskytu chráněných živočichů. Kromě práce však čekají účastníky zajímavé odborné exkurze, přednášky a doprovodný program.

Lukáš Kala, koordinátor Týdnů pro divočinu řekl: 
„I když přírodě přiznáváme její svébytnost a věříme v důležitost obnovy samovolných procesů, uvědomujeme si zároveň, že určité divoké biotopy by bez pomoci člověka v celkově narušené krajině zanikly. Na mnoha místech dobrovolníci vytvářejí podmínky k tomu, aby se divoká příroda mohla vracet.“

Eliška Vozníková, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA řekla: 
„Tento dlouhodobý projekt Hnutí DUHA pořádá již devatenáct let. S každou novou sezonou přicházejí nové nápady a každý rok je trochu jiný. Letos se chceme opět zaměřit i na prožitek divočiny. Přijet na Týdny pro divočinu může každý, kdo chce prožít užitečný čas v lese, něco se dozvědět a pomoci přírodě. Cílem pracovní i nepracovní části Týdnů pro divočinu je navázání vztahu k divočině, která nás obklopuje a jejíž jsme součástí.“

Kontakt:
Eliška Vozníková, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA, tel.: 608 283 530, e-mail: eliska.voznikova@hnutiduha.cz
Lukáš Kala, koordinátor Týdnů pro divočinu, tel.: 778 489 629, e-mail: lukas.kala@hnutiduha.cz

Poznámky:
{{1}} Termíny letošních Týdnů pro divočinu
7. – 14. července 2016 – Týden pro divočinu na Šumavě: Černohorský močál
23. – 30. července 2016 – Týden pro divočinu na Králickém Sněžníku
6. – 13. srpna 2016 – Týden pro divočinu na Smrku
20. – 27. srpna 2016 – Týden pro divočinu v Radějově, Bílé Karpaty
27. – 31. srpna 2016 – Týden pro divočinu na Ščúrnici, Bílé Karpaty
4. – 11. září 2016 – Týden pro divočinu na Šumavě: Soumarské rašeliniště

{{2}} Tip na výlet na Králický Sněžník: http://www.novinky.cz/vase-zpravy/pardubicky-kraj/usti-nad-orlici/5174-38115-kralicky-sneznik-strecha-evropy-i-krajina-kde-se-zastavil-cas.html
{{3}} Tip na výlet do Bílých Karpat naleznete zde a zde.


Podpořeno Evropskou unií v rámci programu Erasmus +

 Výsledek obrázku pro mvčr

Komentáře

Přidejte komentář