5.10.2016 V krajských volbách jde také o nový národní park blízko Prahy. Chránil by divočinu na Křivoklátsku | Česká divočina
Magická krajina Křivoklátska se stala jedním z témat letošních krajských voleb ve Středočeském kraji. Největší politické strany slibují, že tu budou prosazovat vznik národního parku.

ČSSD vedená současným hejtmanem Milošem Peterou ve svém programu říká: „Zasadíme se o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko.“

Koalice Spolu pro kraj (tvořená Stranou zelených, KDU-ČSL, SNK-ED) deklaruje: „Podpoříme vznik národního parku Křivoklátsko.“

Hnutí ANO vedené místopředsedkyní poslanecké sněmovny a členkou rady města Benešova Jaroslavou Pokornou Benešovou: „V souladu s rozvojem regionů, jejich obyvatel, turistického ruchu i hospodářský rozvoj podpoříme nově vznikající chráněné oblasti CHKO Brdy a NP Křivoklátsko.“

Národní park by umožnil účinně chránit unikátní divokou přírodu a přitom ji neuzavírat lidem. Přírodním procesům by zde skutečně mohlo být ponecháno větší území než dosud. Lesy Křivoklátska totiž skrývají i kousky opravdové české divočiny – zejména Národní přírodní rezervaci Týřov. Hluboké údolí se vine od řeky Berounky a rozvětvuje se do postranních roklí se skalnatými srázy. Oupořský potok je domovem našeho původního, kriticky ohroženého raka kamenáče, který se nejraději ukrývá pod kameny v klidných částech toku. Na svazích rezervace roste až 400 silně ohrožených tisů červených. Nad údolím se rozkládají suché skalní stepi, které na jaře pokryjí chlupaté koniklece luční.

Křivoklátsko zařadilo Hnutí DUHA do souboru deseti nejžhavějších divočinových turistických tipů – brožura s tipy ke stažení zde: http://www.hnutiduha.cz/publikace/tipy-na-vylet-do-divociny

Podle Hnutí DUHA je potřeba zároveň chráněnou divočinu otevřít lidem, rozšiřovat zákazy vstupu není nutné ani vhodné. Díky tomu národní park přiláká vnímavé turisty a pomůže místní ekonomice.

Značka národního parku a divoká příroda jsou v praxi magnetem pro turisty, podporují podnikání a vznik pracovních míst nebo třeba rozvoj veřejné dopravy. Krkonošský národní park každoročně navštíví šest milionů výletníků. Do národního parku na Šumavě každý rok zavítá bezmála dva miliony turistů. Do Národního parku Podyjí, chránícího hluboký kaňon řeky Dyje u Znojma, přijíždí 300 000 lidí.

Česká veřejnost silně podporuje ochranu divoké přírody, dle rozsáhlého sociologického průzkumu souhlasí s ochranou divoké přírody 71 % Čechů a Češek {{1}}.

Divočina dnes zabírá pouhou setinu našich lesů, 99 procent jsou lesy hospodářské. Rozloha lesů v ČR se navíc pomalu zvětšuje. Pokud tedy svěříme přírodním procesům několik dalších kusů krajiny, neohrozí to hospodaření v lesích ani produkci potravin, ale přinese udržitelný rozvoj do venkovských oblastí.

Hnutí DUHA usiluje o výběr míst reprezentujících naši přírodu, které budou ponechány divoké přírodě. Dle studie zadané Hnutím DUHA a vypracované experty na ochranu přírody má Česká republika velké možnosti vybrat a chránit fascinující přírodní procesy na vhodných územích se silně zachovalou přírodou {{2}}. Nejednalo by se o národní parky jako v případě Křivoklátska, ale společně s národními parky by tvořily pestrou mozaiku různých typů přírody a nabízely by atraktivní cíle pro turisty.

Eliška Vozníková, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA, řekla:
„Ať už zvítězí v krajských volbách kdokoliv, měl by ihned po volbách rozjet otevřené jednání s ministerstvem životního prostředí a místními obcemi, které by vyústilo v návrh na zřízení národního parku. Nové území divoké přírody s výhodnou polohou blízko Prahy je však potřeba otevřít lidem a nerozšiřovat zákazy vstupu. Vyhlášení národního parku na Křivoklátsku je velká šance pro vzácnou přírodu i místní obyvatele.“

Kontakt:
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
{{1}} http://www.ekopsychologie.cz/citarna/studie/ochrana-divoke-prirody/
{{2}} http://ceskadivocina.cz/studie-o-divocine/

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Komentáře

Přidejte komentář