9. 7. 2015 Zítra začne osmnáctý ročník Týdnů pro divočinu Hnutí DUHA | Česká divočina

Zaměří se na práci pro divokou přírodu i na její prožitek.

Zítra odstartuje osmnáctý ročník Týdnů pro divočinu Hnutí DUHA. Na sto čtyřicet dobrovolníků se v létě aktivně zapojí do tradiční práce při vytváření míst pro divočinu, obnově ekologické pestrosti krajiny a jejích rozmanitých krás. Týdny pro divočinu se letos uskuteční v sedmi turnusech v chráněných územích od Beskyd až po Šumavu, od vrcholů hor až po jižní Moravu {{1}}. Kromě již osvědčených lokalit, jako jsou Králický Sněžník, šumavská rašeliniště, beskydský Smrk či bělokarpatské rezervace Ščúrnica a Radějov se letos nově vypravíme do NP Podyjí a CHKO Moravský kras.

První z Týdnů pro divočinu začíná zítra na Strakonicku. Je výjimečný tím, že se uskuteční na dvou místech. První část proběhne u obce Radomyšl, kde budou dobrovolníci proměňovat hospodářský les v porost s přirozenou skladbou stromů. Pak odcestují do srdce NP Šumava, kde je čeká zahrazování starých odvodňovacích kanálů, způsobujících vysychání Černohorského rašeliniště.

Na dalších týdnech budou dobrovolníci pomáhat s  ochranou stromků před spasením zvěří, s péčí o horská vřesoviště i o remízky a meze ve volné krajině či s vyřezáváním kleče i kosením luk. Mladí lidé i duševně mladí senioři z celé země také napnou síly při likvidaci invazních a náletových dřevin, údržbě turistických stezek či mapování výskytu chráněných živočichů. Kromě práce čekají účastníky zajímavé odborné exkurze, přednášky a doprovodný program.

Během dosavadních sedmnácti ročníků se uskutečnilo už 112 týdnů pro les a divočinu, během nichž téměř 1 600 dobrovolníků odpracovalo přes 58 tisíc hodin. Letos akce probíhá zejména díky podpoře z mezinárodního projektu „Zvyšováním povědomí veřejnosti k lepší ochraně biodiverzity v ČR“. Díky němu může Hnutí DUHA účastníkům uhradit ubytování a stravu. Je stále ještě možné se na akci přihlásit. Více informací najdou zájemci zde: http://ceskadivocina.cz/.

Týdny pro divočinu jsou součástí nové kampaně Hnutí DUHA, která představuje veřejnosti českou divočinu a její význam pro zachování přírodní rozmanitosti i pro lidské zdraví. K jejím cílům patří i vyhledání nového většího území, které by mohlo být v budoucnu ponecháno nerušenému přírodnímu vývoji. Divočina, tedy území ponechané samovolnému vývoji, zaujímá totiž jen 0,3 % celkové plochy naší země. Hnutí DUHA navrhuje, aby se tato rozloha výhledově zdesetinásobila. Proto vytipujeme podle řady kritérií spolu s odborníky nejvhodnější místa, která by se stala útočištěm pro svobodný vývoj divoké přírody, nabízela turistům unikátní zážitky a tak i podpořila místní ekonomiku. V příštím roce je představíme v populárně-naučné publikaci {{2}}.

Lukáš Kala, koordinátor Týdnů pro divočinu Hnutí DUHA, řekl:
Letošní ročník bude nový a výjimečný tím, že se zaměříme na prožitek naší domácí divočiny. Kromě užitečné práce zachování druhové pestrosti naší přírody se vypravíme i tam, kde člověk do přírodních procesů nezasahuje. Poodkryjeme tajemství přírody, která jsou spěchajícím lidem skryta. Budeme sledovat zázraky, které se odehrávají v divočině. Metodami blízkými hlubinné ekologii přiblížíme účastníkům zážitky, které je budou motivovat, aby divočinu chránili. Jsme přesvědčeni, že především autentickými zážitky spíše než teoretickými vědomostmi lze zlepšovat vztah lidí k přírodě a získat tak i jejich zájem a péči o ni.

Eliška Vozníková, vedoucí programu krajina Hnutí DUHA, řekla:
Přijet na Týdny pro divočinu může kdokoli, kdo chce prožít zajímavý a užitečný čas v lese – pomoci přírodě vlastníma rukama, provětrat si plíce, potkat zajímavé lidi a něco nového se dozvědět. Jedná se o akci s již dlouhou historií a je za námi kus práce. Během dosavadních sedmnácti ročníků se uskutečnilo 112 Týdnů pro les a divočinu, během nichž téměř 1 600 dobrovolníků odpracovalo přes 58 tisíc hodin.

Kontakt:
Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
{{1}} Letošní Týdny pro divočinu:
10. – 19. 7. – Jihočeský kraj, Strakonicko a Šumava, obec Radomyšl a Kvilda
20. – 26. 7. Jihomoravský kraj, Národní park Podyjí, obec Havraníky
27. 7. – 2. 8. Olomoucký kraj, Národní přírodní rezervace Králický Sněžník
5. – 12. 8.  Moravskoslezský kraj, CHKO Beskydy, Přírodní rezervace Smrk
8. – 15. 8.  Jihomoravský kraj, CHKO Moravský kras, obec Vilémovice
24. – 30. 8. Zlínský kraj, CHKO Bílé Karpaty, Ščúrnica
5. – 12. 9. 2015 – Jihomoravský kraj, CHKO Bílé Karpaty, obec Radějov, osada Mlýnky
{{2}} http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ceska-divocina-seznamte-se


Projekt “Zvyšováním povědomí veřejnosti k lepší ochraně biodiverzity v ČR“ je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

EEA-grants

Komentáře

Přidejte komentář