Dobrovolníci pomohou soužití lidí, divočiny a kulturní krajiny v Bílých Karpatech. Zítra tam začíná další tradiční Týden pro divočinu | Česká divočina
Čištění studánek a pramenišť, ochrana semenáčků proti okusu zvěře a pomoc nově se rodícímu pralesu na Ščúrnici u Valašských Klobouk. Tak bude od soboty 25. srpna vypadat Týden pro divočinu v Bílých Karpatech pro asi desítku dobrovolníků Hnutí DUHA, kteří se rozhodli strávit svou dovolenou aktivní prací v přírodě. Pomohou tak ČSOP Kosenka nejen s návratem divoké přírody do jedlo-bukového pralesa, ale i lidem, kteří chtějí soužití lidí, divočiny a kulturní krajiny poznávat na vlastní oči. Dobrovolníci tak navážou na práci, kterou tam jejich předchůdci vykonali už loni.
Výpravy do divokého lesa a návštěva míst s květnatými loukami, kde kvete v pozdním létě ocún jesenní, bývají pro mnoho účastníků neprobádanou exotikou. Ščúrnica spolu se sousední luční rezervací Ploštiny, kde se tradičně pasou ovce a pomáhají tak vzácným druhům rostlin, vytváří ukázku typické bělokarpatské mozaiky horských společenstev.

Na Ščúrnici je možné zažít mnohé formy a stádia lesa včetně 120 let starých jedlí či mrtvých stromů. Český svaz ochránců přírody Kosenka vykoupil tento unikátní kousek přírody před několika lety a zachránil tak místo před těžbou. Kosenka i další milovníci přírody chtějí, aby byl zhruba třicetipětihektarový přírodě blízký les směřující k pralesu územím svobodného, nerušeného vývoje přírody. Domovem tak může být nejen pro orchideje, jako jsou kruštík širolistý či vemeník dvoulistý, ale i pro vzácné druhy ptáků, například strakapouda bělohřbetého nebo lejska malého. Přírodní les plní nejlépe i další prospěšné funkce pro zdravou krajinu - vodo-ochranářskou, půdo-ochrannou a klimatickou. Sbírka na výkup v programu Místo pro přírodu pro Ščúrnicu dále pokračuje. Připravují se další výkupy k rozšíření území pralesa.

Organizací letošních šesti letních Týdnů pro divočinu po celé ČR od Bílých Karpat až po Šumavu přispívá Hnutí DUHA ke zdraví našich kriticky postižených lesů. Nyní, kdy se už v polovině krajů šíří smrková kalamita v odumírajících monokulturách, je péče o výsadbu a ochranu listnatých lesů, o zachování přírodní rozmanitosti a udržení vody v krajině zvlášť významná. Týdny jsou proto součástí kampaně Zachraňme lesy [1]. S její pomocí prosazuje Hnutí DUHA přeměnu monokultur smrků a borovic na mnohem zdravější a odolnější, druhově i věkově pestré lesy. Měly by zahrnovat i místa pro divokou přírodu a hospodaření v nich by mělo být šetrné.

Hnutí DUHA pořádá Týdny pro les a divočinu už 21 let. Dosud se do pomoci přírodě zapojilo 2000 účastníků, kteří společně odpracovali 70 000 hodin. Týdny pro divočinu jsou dnes pro už stovky lidí synonymem nezapomenutelných zážitků v přírodě, aktivního odpočinku a pomoci divočině, lesu a krajině. S jejich pořádáním začalo Hnutí DUHA v roce 1998. Při přípravě prvního ročníku se inspirovalo ve Švýcarsku, kde podobné pracovně-vzdělávací pobyty v terénu pořádají už desítky let.

Miroslav Janík, znalec místní přírody z ČSOP KOSENKA (Karpatské ochranářské sdružení ennvironmentalistů, nepolitiků, křesťanů, altruistů), řekl:
„Ščúrnica je les, kde necháváme volnou ruku přírodním procesům, vracíme svobodu lesu jako živé bytosti. Proto budeme pracovat v jejím okolí, kde chceme opravit některé prameny a studánky. Přímo na Ščúrnici i v jejím okolí budeme hledat i meditační místa, aby se lidé, kteří tamější divočinou budou procházet, mohli na takových místech zastavit, aby je sama místa vybídla k usednutí a aspoň krátkému prožívání divočiny nebo chcete-li k meditaci. Pomáhat budeme na pokusných plochách i jedli bělokoré, abychom získali data o obnově jedliček v místech, kde jsou chráněné před zvěří a kde ne.“

„Přibližně na 10% vykoupeného území pokračujeme preventivně v omezování smrku nahrazováním jedlí, dubem, bukem, ale i břízou, vrbou a dalšími původními dřevinami Bílých Karpat. Chceme také poukázat na to, že je v Bílých Karpatech místo jak pro divočinu, tak tradiční kulturní krajinu, v níž je nutné třeba kosit nebo díky ovcím obhospodařovat tradiční druhově nesmírně bohaté orchidejové louky.“


Gabriela Šťastná, koordinátorka Týdnů pro divočinu, řekla:
„O Týden pro divočinu na Ščúrnici byl od začátku obrovský zájem. Registrovali jsme i řadu náhradníků. Důvodem je specifické zaměření Týdne  - práce pro prales v kombinaci s meditativními prožitkovými prvky a výtvarným kurzem.“

Tuto a další tiskové zprávy najdete na www.hnutiduha.cz/aktualne

Kontakty: 

Gabriela Šťastná, koordinátorka Týdnů pro divočinu Hnutí DUHA, 778 703 735, tydnyprodivocinu@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Místní kontakt pro novináře: Miroslav Janík, místní koordinátor z ČSOP Kosenka a vedoucí týdne, 736 777 144, kosenka@kosenka.cz

Poznámky:

[1] https://zachranmelesy.cz/
 
Týden pro divočinu na Ščurnici v roce 2018 je podpořen grantem z Ministerstvem vnitra ČR a společností Monkey Brothers s.r.o.