Dobrovolníci se po roce vrátí pracovat do lesů na Králický Sněžník. Do střechy Evropy totiž zatéká | Česká divočina
Týden pro divočinu se tam uskuteční už počtvrté.
Králický Sněžník, naše nejmenší a zároveň třetí nejvyšší pohoří, bývá označován za střechu Evropy. Řeky z jeho svahů stékají totiž do tří moří [1]. Dobrovolníci Týdnů pro les a divočinu Hnutí DUHA se příští týden už počtvrté vrátí pracovat do tamějších horských lesů, neboť do této evropské střechy po léta zatéká. Lesy a vzácná příroda Sněžníku, chráněná na části území jako národní přírodní rezervace, je totiž poznamenána někdejším usycháním imisemi zasažených horských smrčin a tehdejším necitlivým lesnickým hospodařením.

Dobrovolníci pracují na obnově vysokohorského lesa v souladu s odborným plánem péče o Národní přírodní rezervaci (NPR) Králický Sněžník. Cílem je vytvořit přírodě blízký les, který se bude za několik generací samostatně obnovovat bez zásahů člověka. Přirozená obnova lesa ze semen místních stromů je totiž velmi pomalý proces, který narušují časté polomy na exponovaných svazích a přemnožená zvěř.

Dobrovolníci Týdnů pro les a divočinu proto natírají mladé stromky a opravují pobořené oplocenky. Bydlí v horské chatě bez elektřiny a signálu. Práce v krajině kamenných moří spolu s prožitkem z divočiny dodává pobytu punc romantické exotiky. Stále víc lidí dává přednost před zahraniční dovolenou právě pobytu v naší divoké přírodě. Kromě užitečné práce odkrývají účastníci tajemství přírody, která zůstávají spěchajícím lidem skryta. Vydají se s průvodcem ze Správy CHKO Jeseníky na odbornou exkurzi, aby se dozvěděli víc o tamější cenné přírodě i historickém vývoji území.

Králický Sněžník představuje unikátní přírodní území. NPR chrání přirozené a přírodě blízké ekosystémy, vzácné druhy rostlin a živočichů i neživou přírodu: např. původní horské smrčiny, rašeliniště, vysokohorské louky, kamenné sutě či lavinovou dráhu a kamenná moře. V létě tu kvete vzácný oměj šalamounek, kamzičník rakouský, ovsíř dvouřízný nebo zvonek vousatý.

Týdny pro divočinu jsou součástí kampaně Hnutí DUHA, která usiluje o víc svobodného prostoru pro naši divočinu a její lepší poznání. Představuje lidem českou divočinu a její význam pro zachování přírodní rozmanitosti i zdraví. Jako první krok chceme nové území o rozloze min 10 km2, které bude ponecháno nerušenému přírodnímu vývoji. Divočina, tedy území ponechané samovolnému vývoji, zaujímá totiž jen 0,3 % celkové plochy naší země, zatímco zastavěná zabírá 11% a stále roste. Hnutí DUHA navrhuje, aby se rozloha divočiny výhledově zdesetinásobila [2]. Zájem o divokou přírodu roste v celé Evropě, u nás ji chce chránit 71% lidí [3].

Hnutí DUHA nabízí výlety do divokých míst naší krajiny v průvodci „Poznejte ostrovy české divočiny“ všem ohleduplným turistů. Zájemci si jej mohou objednat na adrese www.ostrovydivociny.cz a je nabízen zdarma.

Gabriela Benešová, koordinátorka Týdnů pro divočinu, řekla:

„Na Týden pro divočinu na Králickém Sněžníku se účastníci rádi vracejí opakovaně. Ví, že práce pro obnovu přirozeného horského lesa je zde stále hodně a má velký smysl. Zároveň získají neopakovatelné prožitky z divočiny a pobytu v horské chatě bez elektřiny a signálu. To dodává pobytu punc romantické exotiky. Stále víc lidí dává přednost před zahraniční dovolenou právě pobytu v naší divoké přírodě. Pokud pro ni mohou navíc něco vykonat a seznámit se s novými zajímavými lidmi, získají ještě něco navíc.“  

Radislava Nožířová ze Správy Chránění krajinné oblasti Jeseníky řekla: 

„Tato akce se uskuteční již čtvrtý rok. I letos se spolu s pracovníky Lesní správy Hanušovice těšíme na pomoc dobrovolníků při nátěrech přirozeného náletu listnatých dřevin a opravách oplocenek v Národní přírodní rezervaci Králický Sněžník. Po celý týden budeme vysvětlovat principy managementu v národní přírodní rezervaci, některá opatření si každý vyzkouší i v praxi. Jako každý rok i letos jsme připravili výstup na vrchol Králického Sněžníku s výkladem o přírodě i historii.  Vždy mě překvapí profesní složení dobrovolníků. Byli mezi nimi např. analytici, architekti, studenti, vychovatelka z dětského domova, učitelé. Prostě lidé, kteří si jedou odpočinout od civilizace a ještě pomáhají. Mají můj upřímný obdiv a dík.“

Lucie Valentová, přihlášená účastnice Týdne pro divočinu, řekla:

"Já osobně se těším na krásný týden strávený na Králickém Sněžníku, těším se na chození po horách, výhledy do divoké přírody a práci, kterou tamější vzácné přírodě pomůžu."

Kontakt:
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Toto třetí nejvyšší a zároveň nejmenší pohoří v ČR je významným evropským rozvodím, odkud odtékají vody do Černého, Baltského i Severního moře.
[2] V loňském roce vydala k tomuto tématu studii, která by měla sloužit jako podklad k vyhlášení nových území o rozloze nejméně tisíc hektarů, kde se bude příroda samovolně vyvíjet. Z 25 lokalit v devíti oblastech vybrali odborníci podle řady kritérií pět nejpříhodnějších: Makyta v Javorníkách, Litovelské luhy v Litovelském Pomoraví, Jezeří v Krušných horách, Salaš v Chřibech a okolí pramene Odry na Libavé. Právě tato místa mají velký potenciál pro úplné ponechání přírodním procesům. Více ve studii http://www.hnutiduha.cz/publikace/ceska-divocina

[3] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/71-cechu-chce-chranit-divocinu


Týdny pro divočinu v roce 2017 jsou podpořeny grantem z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem vnitra ČR.