Ode dneška budou dobrovolníci opět pomáhat při obnově horského lesa na Králickém Sněžníku | Česká divočina

Tento Týden pro divočinu pro nebojácné povahy pod „střechou Evropy“ pomůže i zadržení vody v krajině

Ode dneška bude pomáhat dvanáct dobrovolníků při obnově cenného horského lesa v našem třetím nejvyšším a zároveň nejmenším pohoří. Budou natírat mladé stromky proti okusu přemnožené zvěře a čistit potoky v pramenné oblasti řeky Moravy, jež pramení přímo pod vrcholem Sněžníku. Ten je totiž významným evropským rozvodím, odkud odtékají vody do tří moří - Černého, Baltského i Severního. Péče o zdravý horský les a tím o zadržování vody v krajině i o malé vodní toky v pramenné oblasti největší moravské řeky je zvlášť významná v době rostoucího sucha a dalších projevů klimatických změn, jež způsobují zejména na Moravě masivní hynutí smrkových monokultur.
Dobrovolníci pracují na obnově vysokohorského lesa podle odborného plánu péče o toto území. Bydlí v horské chatě bez elektřiny a signálu. Práce v krajině horských kamenných moří s prožitkem divočiny dodává pobytu punc romantické exotiky. Právě tento týden pro divočinu je kvůli relativně drsným podmínkám nejdobrodružnější ze všech, které Hnutí DUHA v létě pořádá po celé naší zemi. Stále víc lidí dává přednost před zahraniční dovolenou právě pobytu v divoké přírodě České republiky.
 
Masiv Králického Sněžníku, jehož nejcennější část je chráněna jako národní přírodní rezervace,  představuje jedinečné území. Chrání se zde přirozené a přírodě blízké horské ekosystémy, vzácné organismy a geologicko-geomorfologické fenomény - původní horské smrčiny, rašeliniště, arkto-alpínské trávníky, kamenné sutě, lavinová dráha i vzácní živočichové a rostliny. Tento přírodní klenot byl v minulosti postižen devastací horských lesů zasažených imisemi a polomy. V současnosti je vystaven velkému náporu sportovců a turistů i poškozováním krajiny kvůli sportovnímu a rekreačnímu areálu v Horní Moravě.
 
Cílem péče o Národní přírodní rezervaci (NPR) Králický Sněžník je vytvořit přírodě blízký les, který se bude v budoucnosti samovolně obnovovat bez lidských zásahů. Přirozená obnova lesa ze semen místních stromů je ale velmi pomalý proces, který narušují časté polomy na exponovaných svazích, kde byla v minulosti masivní těžbou narušena přírodní rovnováha, a také přemnožená zvěř. Proto dobrovolníci chrání semenáčky stromů nátěrem i oplocenkami.
 
Kromě užitečné práce odkrývají účastníci akce tajemství přírody, která zůstávají spěchajícím lidem skryta. S odborným průvodcem ze Správy CHKO Jeseníky absolvují exkurzi na Králický Sněžník, na níž se dozví víc o místní flóře a fauně i o historickém vývoji celého území. Součástí Týdne bude i beseda o velkých šelmách.
 
Organizací letošních letních Týdnů pro divočinu přispívá Hnutí DUHA ke zdraví našich kriticky postižených lesů.  Nyní, kdy se už v polovině krajů ČR šíří smrková kalamita v odumírajících monokulturách, je péče o výsadbu a ochranu listnatých lesů, o zachování přírodní rozmanitosti a udržení vody v krajině zvlášť významná. Týdny jsou proto součástí kampaně Zachraňme lesy (www.zachranmelesy.cz), jejímž prostřednictvím prosazuje Hnutí DUHA mimo jiné přeměnu monokultur smrků a borovic na mnohem zdravější a odolnější, druhově i věkově pestré lesy. Hospodaření v nich musí být šetrné a musejí zahrnovat i místa pro divokou přírodu.
 
Týden pro divočinu na Králickém Sněžníku je letošním druhým z celkem šesti, které Hnutí DUHA pořádá během léta po celém území ČR od Bílých Karpat až po Šumavu. Jedná se již o 21. ročník této tradiční akce. Dvaceti ročníků se zúčastnilo 1942 dobrovolníků a odpracovali bezmála 70 000 hodin na pomoc lesům, přírodě a krajině [1].
 
Andrea Květová a Josef Velebný, vedoucí Týdne pro divočinu na Králickém Sněžníku, řekli:
„Tento rok nás čeká už třetí Týden pro divočinu na Králickém Sněžníku, který si nás svou krásou získal už napoprvé. Proto jsme se rozhodli letos vzít na sebe koordinaci Týdne. Vždycky se těšíme na nové dobrovolníky. Každý pochází z jiného koutu naší země, mají různý věk i povolání – a přesto je jedna věci silně spojuje – láska k přírodě. Když se setkáte s lidmi, kteří se rozhodnou věnovat své volno pomoci divočině, těžko narazíte na jiné než milé lidi se srdcem na správném místě!“ 

Gabriela Šťastná, koordinátorka Týdnů pro divočinu Hnutí DUHA, řekla:
„Na Králický Sněžník se účastníci rádi vracejí opakovaně právě kvůli exotice práce v horské divočině a pobytu na chatě bez elektřiny a signálu. Ví, že práce je zde stále hodně a má smysl. Během pobytu v přírodě si odpočinou, seznámí se s novými lidmi a načerpají znalosti od místních odborníků. Péče o zdravé horské lesy v pramenné oblasti řeky Moravy pomáhá zadržet vodu v krajině a čelit tak současné krizi v našich lesích, kdy hynou smrky už v několika krajích ČR. Letošní Týdny pro divočinu jsou proto součástí naší kampaně Zachraňme lesy.“ 

Radislava Nožířová ze Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky řekla:
„Tato akce se uskuteční již popáté. I letos se spolu s pracovníky Lesní správy Hanušovice těšíme na pomoc dobrovolníků při nátěrech přirozeného náletu listnatých dřevin a opravách oplocenek v Národní přírodní rezervaci Králický Sněžník. Po celý týden budeme vysvětlovat principy péče v národní přírodní rezervaci, některé si každý vyzkouší i v praxi. Jako každý rok i letos jsme připravili výstup na vrchol Králického Sněžníku s výkladem o přírodě a historii.  Vždy mě překvapí profesní složení dobrovolníků. Byli mezi nimi např. analytici, architekti, studenti, vychovatelka z dětského domova, učitelé. Prostě lidé, kteří si jedou odpočinout od civilizace a ještě pomáhají. Mají můj upřímný obdiv a dík.“
 
Tuto a další tiskové zprávy Hnutí DUHA najdete na www.hnutiduha.cz/aktualne
 
Kontakty:

Gabriela Šťastná, koordinátorka Týdnů pro divočinu, tel.: 778 703 735, e-mail: tydnyprodivocinu@hnutiduha.cz
Andrea Květová, vedoucí Týdne pro divočinu na Králickém Sněžníku, tel. 605 106 995 (prosíme o kontakt formou SMS kvůli špatnému signálu na místě)
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz
 
Poznámky:
 
 
Termíny letošních Týdnů pro divočinu:
30. června – 7. července 2018 – Týden pro divočinu v Kaleticích
21. – 28. července 2018 – Týden pro divočinu na Králickém Sněžníku
5. –12. srpna 2018 – Týden pro divočinu na Šumavě, Soumarská rašeliniště
25. srpna - 1. září 2018 – Týden pro divočinu na Ščúrnici, Bílé Karpaty
1. září - 8. září 2018 – Týden pro divočinu v Radějově, Bílé Karpaty
 
Týdny pro divočinu v roce 2018 jsou podpořeny grantem z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem vnitra ČR a společností Monkey Brothers.