Přes 78 tisíc odpracovaných dobrovolnických hodin pro rozmanitou a divokou přírodu | Česká divočina
V neděli 1. září skončil v Radějově v Bílých Karpatech a na Osoblažsku, kde se dlouhodobě pracuje na obnově kostela v zaniklé obce Pelhřimovy, dvaadvacátý ročník Týdnů pro les a divočinu. Letos připravilo Hnutí DUHA celkem 8 turnusů napříč celou Českou republikou, kterých se zúčastnilo přes 120 dobrovolníků. Během všech ročníků odpracovalo celkem 2 200 účastníků a účastnic přes 78 000 hodin.
Dobrovolníci letos vystavěli desítky individuálních oplocenek kolem stromků a ochránili je tak před zvěří. Obnovovali také v minulosti poškozená rašeliniště, čímž pomohli udržování vody v krajině. Dále značili doupné stromy, aby v jejich dutinách mohly nerušeně hnízdit sovy a vytipovávali stromy nové. Na mrtvém dřevu spadlých stromů budou žít dřevokazné houby, brouci jako roháč velký nebo různé druhy tesaříků, což posílí druhovou pestrost lesa. Při nepříznivém počasí účastníci debatovali o možnostech ochrany lesa a s místními znalci si povídali o jedinečnosti dané oblasti, kde pomáhali.
 
V neposlední řadě sázeli nové stromky, zejména břízy, aby tak pomohli obnově českých lesů postižených v posledních letech kalamitou.
 
Na dosavadních 147 týdenních pobytech odpracovali dobrovolníci více než 78 tisíc hodin dobrovolné práce. K oblastem, které za tu dobu mohli navštívit a pomáhat tam přírodě, patří Beskydy, Bílé Karpaty, Svitavsko, Jeseníky, Jizerské hory, Moravský kras, Podyjí, Strakonicko, Šumava a další. Účastníci všech věkových kategorií i profesí vysazovali buky, javory, jedle a jeřáby, chránili stromky proti přemnoženým býložravcům, sbírali semena nebo zahazovali a přehrazovali erozní rýhy. Vysazovali také biokoridory, počítali semenáčky z přirozené obnovy, obnovovali studánky, udržovali turistické trasy a prožívali vlastní, pro každého z nich unikátní sepětí s přírodou.
 
Týdny pro divočinu jsou dnes pro už stovky lidí synonymem pobytu v přírodě, aktivního odpočinku a pomoci divočině, lesu a krajině. S jejich pořádáním začalo Hnutí DUHA už v roce 1998 a při přípravě prvního ročníku se inspirovalo ve Švýcarsku, kde podobné pracovně-vzdělávací pobyty v terénu pořádají už desítky let.
 
Týdny jsou součástí kampaně Zachraňme lesy [1], která mimo jiné prosazuje systematickou přeměnu monokultur smrků a borovic na mnohem odolnější, druhově i věkově pestré lesy. Jen v letošním roce bude dle vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce rozpadem ohrožena až polovina všech smrkových porostů [2]. I proto jsou Týdny pro les a divočinu zaměřeny z velké části na pomoc během krize českých lesů.
 
Jan Skalík, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA, řekl:
“Děkujeme všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří přispěli k 78 000 hodinám práce pro les a krajinu. Les bude letos naši pomoc potřebovat především ve Sněmovně: už za pár dní budou totiž poslanci a poslankyně rozhodovat o osudu pozměňovacích návrhů poslankyně Pekarové, Fialové a poslance Holomčíka, které mohou naše lesy vyvést z krize.”
 
Kontakty:
Jan Skalík, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA, 608 283 530, jan.skalik@hnutiduha.cz
Martina Čáslavská, koordinátorka Týdnů pro divočinu, 778 703 735, tydnyprodivocinu@hnutiduha.cz
Aleš Miklík, média a komunikace Hnutí DUHA,  604 131 131, ales.miklik@hnutiduha.cz
 
Poznámky:
[1] Více informací o výzvě Zachraňme lesy na www.zachranmelesy.cz
[2] http://www.silvarium.cz/lesnictvi/podle-brabce-muze-byt-letos-napadeno-kurovcem-500-000-ha-smrkovych-lesu