Projekt Educating on Climate Forests přináší nové vzdělávací aktivity | Česká divočina

Využijí ji nejen lektoři environmentální výchovy

Aktivity zabývající se environmentální výchovou v současné době přistupují k problematice změny klimatu a lesů odděleně. Tento přístup však brání společnosti pochopit důležitost lesů ve vztahu ke klimatické změně. Cílem projektu bylo rozšíření přístupu neformálního vzdělávání ke změně klimatu, a to tak, aby se zabýval také významným vlivem lesů, který přispívá k jejímu zmírnění.
Projekt „Educating on Climate Forests“ byl vytvořen, aby se této úlohy ujal, a počítá také s účastí pěti partnerů – nevládních organizací a institucí vyššího vzdělávání které buďto pracují s mladými lidmi zabývajícími se ekologií, nebo se zajímají o současné ekologické problémy. Konkrétně jsou těmito partnery E-zavod (Slovinsko), EURO (Itálie), Usak University (Turecko), Hnutí DUHA – Přátelé Země (Česká republika) a koordinátorem je organizace IROKO DFS (Španělsko).
 
K dosažení tohoto cíle vytvořila skupina pracovníků s mládeží z neformálního vzdělávacího sektoru soubor ekologicky zaměřených aktivit, ve kterých obě problematiky propojuje. Navržené aktivity byly na místních workshopech testovány ve skupinách po deseti lidech ve věku 18 – 30 let. Výsledky z průběhu těchto workshopů byly poté sdíleny a aktivity a postupy vyhodnocené jako nejlepší jsou zahrnuty v souhrnné příručce, která je výstupem projektu. Příručka také zahrnuje výsledky evaluací a tipy a doporučení pro realizaci vytvořených a projektem otestovaných aktivit v praxi. Z projektu tak budou těžit zejména pracovníci s mládeží, kterým bude příručka volně k dispozici. Ke stažení je zde.
 
Změna klimatu je globální problém, na jehož vzniku se podílí několik faktorů. Dvacet procent z celkového množství skleníkových plynů má na svědomí odlesňování a znehodnocování lesů. Z tohoto důvodu hraje důležitou roli v boji proti těmto jevům lesnictví, které má velký význam zejména v rámci Evropské Unie, jejíž spotřeba dřeva a dřevěných výrobků je jednou z nejvyšších na světě.
 
 
Kontakt:
Gabriela Šťastná, +420 778 703 735, gabriela.stastna@hnutiduha.cz