Správa CHKO Šumava zastavila použití jedovatých pesticidů v Národní přírodní rezervaci Černé a Čertovo jezero | Česká divočina
Správa CHKO Šumava zastavila novým rozhodnutím další použití jedovatých chemických postřiků proti kůrovci i jiných lesnických zásahů v Národní přírodní rezervaci Černé a Čertovo jezero. Na základě předchozích výjimek udělených Správou CHKO je tam dosud prováděly Lesy ČR.
Hnutí DUHA se proti použití pesticidů opakovaně odvolávalo a vyjadřovalo se proti nim také v tiskových zprávách [1, 2].

Správa CHKO nyní zastavila používání chemie proto, že polomové dříví, na něž měl být jedovatý postřik v příštím roce aplikován, je již suché a kůrovec se na něm nenamnoží. Pracovníci Lesů ČR však už dříve na značné části polomu v rezervacích toxické látky použili na základě předchozího souhlasu Správy CHKO.

Správa CHKO Šumava v řízení uznala vážné škodlivé dopady jedovatého pesticidu. V rozhodnutí mimo jiné uvádí že „chápe účastníka řízení [Hnutí DUHA], že protestuje v obecné rovině proti používání biocidů, které jsou prokazatelně škodlivé i vůči jiným složkám ekosystémů, než proti kterým [kůrovci] jsou cílené.“

Na rozdíl od Hnutí DUHA se ovšem Správa domnívá, že použití pesticidů na malé ploše významně neovlivní celkové populace druhů na Šumavě [3]. Podle Hnutí DUHA by však při jakýchkoliv pochybnostech nebo rozporu o rizicích a negativních vlivech (zejména na populaci ohroženého tetřeva hlušce) měla Správa v této velmi vzácné přírodní oblasti použití chemie buď zcela vyloučit, nebo tento záměr nechat nezávisle posoudit tak, jak to požaduje zákon. Teprve na základě tohoto posudku by měla rozhodnout. Její povolení chemických postřiků letos v létě proto Hnutí DUHA považuje za chybné.

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl:
„Jsme rádi, že Správa CHKO Šumava nakonec rozstřikování jedovatých pesticidů a další škodlivé zásahy v Národní přírodní rezervaci Černé a Čertovo jezero zastavila. Bohužel na část polomu v rezervaci už je Lesy ČR aplikovaly.“

„Jedovaté pesticidy by se neměly používat ani v hospodářském lese, natož v chráněných územích. Otrávené stromy totiž zabijí často víc jiného hmyzu než samotných kůrovců. Umírají tak i přirození nepřátelé kůrovce, kteří jej hubí, jako jsou například brouci pestrokrovečníci, lumčíci, chalcidky a mnoho dalších. Pohybem v půdě se mohou dostat i do vodních zdrojů, kde zabíjejí vše živé. Výzkumy ukázaly, že naopak suché stromy po kůrovci lesním zvířatům, houbám i rostlinám nevadí a mnohým prospívají, ale ničivé dopady na ně má těžba se vznikem holin a degradovanou lesní půdou nebo dokonce jedovatá chemie.“


Kontakty:

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, 731 463 929, jaromir.blaha@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] http://hnutiduha.cz/aktualne/sprava-chko-sumava-protipravne-umoznila-strikat-jedovate-pesticidy-v-narodni-prirodni

[2] http://hnutiduha.cz/aktualne/lesy-cr-chteji-dal-strikat-jedovate-pesticidy-v-narodni-prirodni-rezervaci-cerne-certovo

[3]  „Správa ale dovodila, že se jedná o plochu jen cca 23 ha. Vzhledem k tomu, že se zmíněný insekticid v Ptačí oblasti Šumava takto prakticky nepoužívá, půjde o jednorázovou lokální záležitost.“