Už zítra začnou noví dobrovolníci poznávat zblízka život velkých šelem. | Česká divočina

V Ralsku se uskuteční první z letošních školení Vlčích a Rysích hlídek

Zítra začne první z úvodních seminářů pro vzdělávání nových dobrovolníků Vlčích a Rysích hlídek. Uskuteční se ve Stráži pod Ralskem, v místech trvalého výskytu vlčí smečky - i neobvyklé nory.  Hnutí DUHA ve spolupráci s regionálními odbornými partnery tak odstartuje už 19. sezónu hlídek. Na nové zájemce čeká celkem devět takových akcí po celé ČR od Šumavy až po Beskydy, soustředěných do míst výskytu velkých šelem. Loni se hlídek zúčastnilo skoro tři sta dobrovolníků a zájem o ně narůstá.
Školení Vlčích a Rysích hlídek, které chrání velké šelmy v našich lesích a mapují jejich výskyt především v zimním období v době sněhové pokrývky, přivítají nové zájemce o tuto dobrovolnickou, zajímavou a užitečnou práci. Školení přinesou informace ze života velkých šelem, základní poznatky k terénnímu monitoringu či přednášky českých i zahraničních odborníků z Hnutí DUHA, správ chráněných krajinných oblastí nebo dalších odborných institucí. Na účastníky čekají i praktické ukázky stopování a další práce i zábavy přímo v terénu. Program víkendových odborných školení doplňují promítání dokumentárních filmů i záběrů z fotopastí, které zachycují život velkých šelem v jejich přirozeném prostředí.

Seminář v Ralsku navíc ozvláštní i návštěva nory, kde se na jaře letošního roku ukázaly hned tři různé druhy šelem: nejprve jezevec, pak liška a nakonec i vlk [1]. Nora pravděpodobně patří jezevci, nicméně i další šelmy nalákala minimálně ke zvědavému nakouknutí.
 
Na takové záběry mohou dobrovolníci narazit při pravidelném procházení terénem. Při  pochůzkách zaznamenávají nalezené pobytové znaky velkých šelem (např. stopy, trus), odebírají vzorky pro DNA a potravní analýzy, umísťují na vhodná místa fotopasti a kontrolují je. Kromě toho zaznamenávají údaje o přítomnosti dalších chráněných druhů, například vydry říční, tetřeva hlušce nebo jeřábka lesního.
 
Důležitou náplní Vlčích a Rysích hlídek je i osvěta a šíření objektivních informací o velkých šelmách mezi místními obyvateli, turisty, chovateli hospodářských zvířat, lesníky a myslivci. Získané údaje o životě velkých šelem slouží pro práci odborných institucí. Hnutí DUHA pravidelně publikuje výsledky monitoringu společně s univerzitními vědci v českých i zahraničních odborných časopisech.
 
S rostoucí informovaností české veřejnosti o velkých šelmách a významu jejich přítomnosti v přírodě stoupá zájem o účast v Rysích a Vlčích hlídkách. Jen za rok 2017 [2] se společných akcí účastnilo 277 dobrovolníků, kteří získali 1300 důkazů o přítomnosti velkých šelem. Přihlášky na jednotlivá letošní školení pro nové dobrovolníky jsou na stránkách Šelmy.cz.Termíny a místa jednotlivých úvodních seminářů Vlčích a Rysích hlídek:

7.-9. září Stráž pod Ralskem
21.-23. září Teplice nad Metují
19.-21. října Mařenice
26.-28. října Vejprty
9.-11. listopadu Třeštík
16.-18. listopadu Hojsova Stráž
23.-25. listopadu Huslenky
30.11.-2.12. Michlova Huť u Vimperka
7.-9. prosince Lipová - lázně
 
 Kristýna Fridrichová, koordinátorka Vlčích hlídek, řekla:
„Semináře pro nové dobrovolníky pořádáme vždy v místě blízkém výskytu velkých šelem. Na přelomu roku se nám díky dobrovolníkům podařilo získat důkazy o výskytu vlků v Lužických horách, kde se nově uskuteční školení v Mařenicích. Rádi bychom zapojili do monitoringu hlavně místní lidi, kteří s vlky sdílejí krajinu, a pomoci jim tak se sžít s těmito nádhernými obyvateli našich lesů.”

Miroslav Kutal, expert na velké šelmy Hnutí DUHA a akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně, řekl:
„V situaci, kdy se vlci rozšiřují v naší krajině, je dobrovolnická pomoc s monitoringem velmi významná. Dobrovolníci nám pomáhají poznat aktuální vývoj populace i celkově zlepšovat povědomí veřejnosti. První ze série seminářů by měl dobrovolníky seznámit s přístupy monitoringu v oblasti, kde se vlčí smečka rozmnožuje pravidelně již od roku 2014.”

Ladislav Pořízek, ředitel Správy CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, řekl:
„Proškolení účastníci hlídek jsou pro nás nenahraditelným zdrojem informací o výskytu a pohybu šelem. U nás konkrétně doplňují mozaiku informací o vlčí smečce, která se v Máchově kraji trvale usadila a nyní již pátým rokem odchovává mladé vlky. Množství informací a také množství sebraných vzorků je díky této aktivitě Hnutí DUHA výborným zdrojem informací, které pak můžeme společně využít nejen pro ochranu vlků, ale také pro objektivní informování veřejnosti. V poslední době i pro minimalizaci škod na hospodářských zvířatech, ty jsou v našem regionu velmi nízké.”

Tuto a další tiskové zprávy najdete na http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/ a www.hnutiduha.cz/aktualne.

Kontakty:

Kristýna Fridrichová, koordinátorka Vlčích hlídek: 606 421 462, kristyna.fridrichova@hnutiduha.cz
Miroslav Kutal, expert na velké šelmy Hnutí DUHA a akademický pracovník Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně: 728 832 889, miroslav.kutal@hnutiduha.cz
Ladislav Pořízek, ředitel Správy CHKO Kokořínsko-Máchův kraj: 602 268 909, ladislav.porizek@nature.cz
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA: 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Video je ke zhlédnutí na www.youtube.com/watch?v=ywG9WVIVwnk
[2] Podrobnější shrnutí za rok 2017 najdete na www.selmy.cz/vysledky