Dubohabřiny | Česká divočina

Zpráva o stavu

Komponentu typu civicrm_contact nelze zobrazit

Dubohabřiny jsou lesy, ve kterých roste převážně dub zimní nebo letní a habr obecný. Rostou v nížinách a pahorkatinách do nadmořských výšek kolem 450 m, vzácněji až 550 m.

Co tu roste?

Kromě dubů a habrů tu a tam roste i lípa srdčitá a javor babyka. V keřovém patře roste líska, hloh nebo zimolez. O kousek níž v bylinném patře najdete podobně jako v bukových lesích lipnici hajní, strdivku nicí nebo violku lesní. Na jaře rozkvétá sasanka hajní a pryskyřníkovitá.

Co je ohrožuje?

Dubohabřiny ohrožuje přechod na monokulturní jehličnaté lesy nebo přemnožení zvěře v oborách i mimo ně, které okusují mladé stromky a brání přirozenému zmlazování a obnově lesa.

Připojte se k výzvě za více divoké přírody! společně přesvĚdčíme politiky, aby jÍ dali šanci i mimo národní parky. Nejlépe na 3 % území české republiky.

Proč? Divočina umožňuje svobodný život vzácným zvířatům a rostlinám, tvoří nenahraditelné přírodní dědictví, ochraňuje nás před suchem a povodněmi, podporuje cestovní ruch i regionální rozvoj, nabízí možnosti pro vzdělávání a výzkum a vzbuzuje odpovědnost za sebe, naše děti a vnoučata. A zachovává pestrou, reprezentativní mozaiku lesů typických pro naši krajinu.
Něco pro fajnšmekry

Dubohabřiny se dále dělí na jednotlivé biotopy podle toho, kde se vyskytují. V Českém masivu rostou hercynské dubohabřiny, v nížinách a pahorkatinách severní Moravy Polanské dubohabřiny, v moravských Karpatech, přilehlých nížinách a okrajových částech Českého masivu karpatské dubohabřiny a v teplé oblasti jižní Moravy panonské dubohabřiny.