Podmínky fotosoutěže | Česká divočina

Hnutí DUHA - Friends of The Earth hledá tři nejlepší fotky české divočiny! Podaří se nám je najít v období od 22. srpna 2017 do 31. října 2017? Pomozte nám! (KVŮLI VELKÉMU ZÁJMU PRODLUŽUJEME FOTOSOUTĚŽ DO 19.11.2017!)

Své fotografie můžete nám můžete poslat nejpozději do 19. Listopadu 2017 (včetně) prostřednictvím nahrávacího formuláře na webu www.ceskadivocina.cz/fotosoutez

Kdo vybere tři nejlepší snímky z české divočiny ze všech řádně zaslaných fotek?

 1. Nejhezčí fotka podle poroty - nejlepší snímek vybere odborná porota složená z profesionálních fotografů (jeden snímek)
 2. Nejhezčí místo divočiny podle Hnutí DUHA - nejhezčí místo divočiny zachycené na fotografii vyberou zaměstnanci Hnutí DUHA (jeden snímek)
 3. Nejoblíbenější fotka - Tuto fotku vybere veřejnost prostřednictvím autorizovaného hlasování pomocí aplikace na webových stránkách www.ceskadivocina.cz (jeden snímek)

Díky partnerům našeho hledání budou autoři tří nejlepších fotek odměněni. Konkrétní ceny naleznete na webových stránkách www.ceskadivocina.cz/fotosoutez/ceny.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Průběh soutěže

 • Uzávěrka fotosoutěže je 31.října 2017 (KVŮLI VELKÉMU ZÁJMU PRODLUŽUJEME FOTOSOUTĚŽ DO 19.11.2017!)
 • Fotografie budou přijímány pouze přes nahrávací formulář na webu www.ceskadivocina.cz/fotosoutez

 

Jaké fotografie můžu přihlásit

 • Hledáme fotografie míst z těch částí české přírody, kterou co nejméně změnil člověk. Nehledáme bájnou divočinu, ale místa a kouty české republiky, kde si příroda vládne sama.
 • Fotografie musí být pořízena na území České republiky.
 • Fotografie musí ve svém názvu obsahovat jméno a příjmení soutěžícího a název fotografie bez diakritiky – místo mezer v názvu uvádějte pomlčky, např: „Jan-Novak-1-nazev-snimku.jpg“
 • Zaslané fotografie musí mít velikost alespoň 2000 px na jejich kratší straně, maximální velikost nahrávané fotky je omezena na 12 MB.
 • Do soutěže nebudou zařazeny snímky, které:
  • mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),
  • jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem,
  • byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže,
  • nevyhovují kvalitou nebo rozlišením,
  • by mohly poškodit pověst či dobré jméno organizátora soutěže Hnutí DUHA - Friends of The Earth Czech Republic či se snímky nebudou shodovat s posláním a misí Hnutí DUHA.

 

Kdo se může zúčastnit

 • Účastnit se soutěže mohou lidé, kteří dosáhli věku nejméně 18 let a mají trvalý pobyt v České republice.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořádající organizace či rodinní příslušníci zaměstnanců.
 • Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři fotografie.
 • Každý účastník zasláním snímků zároveň prohlašuje, že:
  • fotografii/fotografie pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího/jejich užití v neomezeném rozsahu,
  • osoby zachycené na pořízeném snímku/snímcích souhlasí se zveřejněním snímků dle podmínek soutěže níže,
  • veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie uspokojeny.
 • Každý účastník fotosoutěže poskytne organizátorovi fotosoutěže i své celé jméno, korespondenční adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Zároveň soutěžící účastí v soutěži uděluje souhlas pořadateli soutěže se zpracováním osobních údajů (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) k činnostem souvisejícím s vedením soutěže a informováním o jeho akcích. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zpracovatelem osobních údajů bude spolek Hnutí DUHA - Friends of The Earth Czech Republic. Soutěžící má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů. Spolek Hnutí DUHA - Friends of The Earth Czech Republic nebude poskytovat osobní údaje třetím stranám. Účastník fotosoutěže může kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.  V případě, že se domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány v rozporu se zákonem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Vyhlášení výsledků a ocenění

 • Výsledky soutěže budou oznámeny 20.11.2017.
 • Výsledky soutěže budou zveřejněny na webu pořadatele www.ceskadivocina.cz a na facebookovém profilu pořadatele www.facebook.com/ceskadivocina
 • Tři vítězné snímky vybere:
  • odborná poroty složená z profesionálních fotografů (jeden snímek),
  • zaměstnanci Hnutí DUHA (jeden snímek),
  • veřejnost prostřednctvím autorizovaného hlasování pomocí aplikace na webových stránkách www.ceskadivocina.cz (jeden snímek).
 • Ceny budou výhercům předány osobně nebo zaslány poštou na předem ověřenou korespondenční adresu.
 • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

 

Veřejné hlasování

 • V kategorii veřejného hlasování může hlasovat kdokoli kdo:
  • je starší 18-ti let a bydlí na území České republiky,
  • autorizuje svůj hlas nebo účet přes email,
  • udělí souhlas pořadateli soutěže se zpracováním osobních údajů (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) k činnostem souvisejícím s vedením soutěže a informováním o jeho akcích e zasíláním informací o dalších činnostech Hnutí DUHA. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zpracovatelem osobních údajů bude spolek Hnutí DUHA - Friends of The Earth Czech Republic. Soutěžící má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů.  Spolek Hnutí DUHA - Friends of The Earth Czech Republic nebude poskytovat osobní údaje třetím stranám. Hlasující může kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. V případě, že se domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány v rozporu se zákonem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Účastník či účastnice veřejného hlasování může jedné konkrétní fotce pouze jeden hlas. Hlasovat však může pro více fotek.

 

Autorská práva

 • Autor fotografie (soutěžící) uděluje organizátorovi licenci, která je poskytována jako:
  • nevýhradní,
  • časově neomezená,
  • územně neomezená,
  • bez práva dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám.
  • Organizátor není povinen licenci využít.
  • Organizátor se zavazuje uvést v díle vhodným způsobem jméno autora.
 • Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, v tiskovinách a elektronických médiích organizátora  soutěže a mediálních partnerů soutěže. Fotografie nebudou nijak komerčně licencovány ani nebudou poskytnuty ke komerčním účelům třetím stranám.
 • V případě pořádání výstavy budou autoři fotografií o přípravách výstavy informováni a bude dohodnut další postup.
 • V případě publikování fotografií bude u každé uveden autor a název, pokud jej fotografie má.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Každý účastník či účastnice soutěže, stejně jako účastník či účastnice veřejného hlasování, uděluje souhlas pořadateli soutěže se zpracováním osobních údajů (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) k činnostem souvisejícím s vedením soutěže a informováním o jeho akcích. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zpracovatelem osobních údajů bude spolek Hnutí DUHA - Friends of The Earth Czech Republic. Soutěžící má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů.  Spolek Hnutí DUHA - Friends of The Earth Czech Republic nebude poskytovat osobní údaje třetím stranám. Účastník fotosoutěže může kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. V případě, že se domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány v rozporu se zákonem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.