Educating on Climate forests | Česká divočina
Změna klimatu je globální problém způsobený několika faktory. Mimo jiné odlesňování a znehodnocování lesů tvoří 20 % celkových emisí skleníkových plynů, které jsou odpovědné za změny klimatu. Z tohoto důvodu hrají důležitou roli v boji proti tomuto jevu odvětví lesního hospodářství. To je zvláště důležité v případě Evropské unii, jejíž spotřeba dřeva a dřevařských výrobků je jednou z nejvyšších na světě.

V současné době se aktivity environmentálního vzdělávání zaměřují na klimatické změny a na lesy odděleně. Z toho důvodu může být pro společnost nedostatečné uvědomění významnosti role lesů při změně klimatu.

Tento projekt vznikl právě proto, aby tuto potřebu naplnil. Projektu "Educating on Climate Forests" se účastní 5 různých partnerů (z řad nevládních organizací a instituce vysokoškolského vzdělávání), kteří pracují s mladými lidmi v oblasti životního prostředí. Mezi tyto partnerské organizace patří E-zavod (Slovinsko), EURO (Itálie), Univerzita Usak (Turecko), Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic (Česká republika) a koordinační organizace IROKO DFS (Španělsko).

Hlavním cílem tohoto projektu je rozšířit aktivity neformálního vzdělávání o takové, které se zabývají řešením klimatických změn a vlivem lesů při jejich zmírňování. Za tímto účelem vypracuje skupina odborníků pracujících s mládeží v oblasti neformálního vzdělávání aktivity zaměřené na ekologickou výchovu spojující téma lesů a klimatických změn.

Jakmile budou aktivity připraveny, budou otestovány na místních workshopech ve skupině deseti mládežníků ve věku 18 - 30 let.
Po místních workshopech budou výsledky sdíleny napříč partnerskými organizacemi a budou vybrány nejlepší aktivity a metody, které budou zahrnuty do souborné publikace.

Hlavními příjemci tohoto projektu jsou pracovníci s mládeží zapojeni do projektu a mladí účastníci místních seminářů.

Hlavní očekávané výsledky projektu:
 
  • Pro pracovníky s mládeží: zlepšení dovedností v plánování a vývoji neformálních vzdělávacích aktivit s tematikou životního prostředí; navázání nových kontaktů, které mohou vyústit v budoucí spolupráci.
  • Pro účastníky: možnost aktivní účasti při hodnocení a vylepšování aktivit vytvořených v rámci projektu; získání širšího povědomí o významu lesů v boji proti klimatickým změnám; zvýšení jejich šancí k získání zaměstnání jako vyučující zabývající se environmentální výchovou.
  • Pro nevládní, mládežnické organizace a ostatní spřízněné subjekty, které budou školící materiál vytvořený tímto projektem aplikovat v praxi: zlepšení výsledků v plánování a realizaci neformálních ekologických vzdělávacích projektů určených k tomu, aby si mladí lidé uvědomili důležitost lesů v boji proti klimatickým změnám.

Mezinárodní setkání partnerů:
 
Místní metodologické workshopy:
 
Projektové výstupy:
Projektové webové stránky: http://www.climateforests.org/