CHKO Jeseníky: přírodní rezervace Bučina pod Františkovou myslivnou | Česká divočina
1 hodina
Náročnost: Lehká

Pojďte s námi nahlédnout do nenápadné přírodní rezervace Bučina pod Františkovou myslivnou v Jeseníkách. Na jaře a v létě se můžete těšit z bohatě kvetoucích vzácných rostlin u paty prastarých buků, jejichž žloutnoucí listí je na podzim uklidňující přírodní terapií proti ruchu všedních dnů.

Alt
Buky se na podzim zahalují do krásného žlutého kabátu
  • Alt
  • Alt
Rezervace je kvůli mlsné zvěři nepřístupná a chráněná oplocením. Díky tomu dostávají semenáčky buků a javorů šanci dorůst a může docházet k přirozenému zmlazení lesa.
Avšak nebojte, podél rezervace vede zelená turistická stezka a jako na dlani les uvidíte nejlépe při sestupu z myslivny na Zámčisko.
V rezervaci roste na suťovitém terénu zbytek původního bukového pralesa a javor klen. Tyto klenové bukové lesy jsou na našem území velmi vzácné, najdete je už jen v Krkonoších. Kromě buku a javoru zde tu a tam roste smrk ztepilý a bříza bělokorá. Přestože je živé patro kvůli okusu přemožené spárkaté zvěře prořídlé, rostou zde desítky prastarých stromů, jejichž tlející dřevo by při ochraně území před zvěří dalo potřebné živiny přirozeně se obnovícímu lesu. A to je základ zdravého a divokého lesa.
Už jste někdy viděli modře kvetoucí hořec tolitový? Tato horská bylina je v českých lesích poměrně běžná, ale její kráse se máloco vyrovná. Najdete ji kvést i v okolí Františkovy myslivny. Spolu s ní v rezervaci roste vzácnější lýkovec jedovatý, lilie zlatohlávek, mléčivec alpský nebo žebrovice různolistá.
Staré buky jsou domovem vzácných ptáků, kteří k hnízdění potřebují právě staré mohutné stromy, například holub doupňák. Zaslechnout můžete i lejska bělokrkého, strakapouda velkého, střízlíka obecného a mnoho dalších opeřenců. Z hřebenů sem sestupuje kamzík horský.
Přírodní rezervace leží 3 km jihozápadně od vrcholu Pradědu v závěru údolí Divoké Desné na severovýchodním svahu pod sedlem u Františkovy myslivny. Samotná rezervace není veřejnosti přístupná. Když však sestoupíte po zelené turistické značce (Kleinův chodník) z hlavního jesenického hřebene k Františkově myslivně, můžete se pokochat se nádherným výhledem na nejvyšší jesenické vrcholy a hluboké doly, které od nich sbíhají do údolí Divoké Desné. Celou přírodní uvidíte nejlépe při sestupu z myslivny na Zámčisko.
 

Komentáře

Přidejte komentář

Přejete si dostávat nové výlety na email?
*Vyplňte prosím pole s hvězdičkou
Staré stromy jsou domovem holuba doupňáka
Staré buky jsou hnízdištěm vzácných ptáků