Legendární prales Mionší s průvodcem | Česká divočina
4 hodiny
Náročnost: Střední

Objevte legendární beskydský prales Mionší s průvodcem. S rozlohou 169,7 hektaru se řadí mezi největší pralesy na našem území. Některé jedle se tu tyčí do výšky až 50 metrů a pamatují třeba Marii Terezii nebo bitvu na Bílé hoře. Lesní půda je pokryta tlejícím dřevem, mechem, trávami a kapradinami, mezi kterými neslyšně procházejí rysi, výjimečně i vlk nebo medvěd.

Alt
Tlející dřevo, poklad divočiny
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt
Prales Mionší se nachází na hřebeni a přilehlých svazích vrcholů Úplaz (949 m n. m.), Velká Polana (893 m n. m.) a Mionší vrch (883 m n. m.) v Moravskoslezských Beskydech.
Oblast můžete navštívit pouze s průvodcem o víkendech a státních svátcích, který vás provede sedmikilometrovou naučnou stezkou podél pralesa Mionší (více informací na konci článku). Průvodce vám rozkryje na první pohled skryté složité systémy pralesa, život v půdě, vodě i v korunách stromů. Díky naučné stezce a ohleduplnosti turistů zůstává prales nedotčený, a my tak máme stále co obdivovat.

Již od 17. století byly lesní porosty ponechávány bez zásahů člověka s ohledem na nerušený úkryt zvěře: především jelenů, srnců a tetřevů. Přestože se nakonec přistoupilo k lesnímu hospodaření, odbyt dříví z tohoto značně odlehlého polesí byl tak špatný, že byl prales uchráněn před ničivou těžbou. První územní ochrana pralesa začala roku 1922 a od té doby si prales žije svým vlastním tempem.
 
Největším bohatstvím pralesa Mionší jsou vzrostlé stromy v původním a rozsáhlém jedlobukovém lese. Z mlhy vystupují pahýly monumentálních jedlí a buků tyčících se k nebi do výšky 50 m. Daří se zde i javoru klenu nebo smrku ztepilému. Vaše oko potěší mozaika drobných zbytků lesních luk a pastvin, prameniště se skalkami a koberce různobarevných květin. Ty vám pomůže rozpoznat průvodce po naučné stezce.
 
Pro život lesa je kromě stromů nesmírně důležitý podrost. Můžete přivonět ke vzácným bylinám, jako je kyčelnice devítilistá, lilie zlatohlavá, měsíčnice vytrvalá nebo udatna lesní. Na horských loukách rostou zvláště chráněné druhy bylin – fialově zbarvený mečík střechovitý, prstnatec Fuchsův nebo nápadný pcháč bělohlavý.

Prales Mionší je jedním z nejvýznamnějších mykologických míst v České republice. Ohromit vás může gigantický choroš šupinatý. K velmi vzácným druhům hub oblasti patří penízečka liláková, hlíva ušatá nebo kalichovka matná. Na odumřelých jedlích najdete na podzim typický korálovec jedlový, který připomíná bíle rozkvetlou vrbu.
 
Na tlejícím dřevě můžete pozorovat kromě hub obžerství dřevního hmyzu a rafinovanost, s jakou dokážou jiné organismy využít sebemenší dřevní hmoty bohaté na živiny. Stejně tak na určité druhy hub se vážou vzácní brouci, například drabčíci. Na larvách hmyzu si rádi smlsnou ptáci. Mnozí z nich ke svému životu potřebují také staré mohutné stromy, ve kterých si budují svá hnízdiště – třeba silně ohrožený datlík tříprstý, sova kulíšek nejmenší, strakapoud bělohřbetý nebo lejsek malý. Můžete se zde setkat i s dalšími vzácnými opeřenci, jako je čáp černý. Žije zde dokonce kriticky ohrožený tetřev hlušec, který je velmi citlivý na vyrušování, proto je prales uzavřený veřejnosti. Území navštěvují i naše velké šelmy: rys ostrovid, vzácnými návštěvníky jsou i vlk obecný a medvěd hnědý.
 
Samotná národní přírodní rezervace je malinká a bez průvodce nepřístupná. Pokud byste legendární prales chtěli navštívit, budete potřebovat průvodce, který s vámi prozkoumá sedmikilometrovou stezku podél pralesa Mionší. Průvodce vám rozkryje na první pohled skryté složité systémy pralesa, život v půdě, vodě i v korunách stromů. Čeká na vás bez předchozí domluvy každou sobotu, neděli a státní svátky v 9:00 a 13:00 hod. v Dolní Lomné, asi 200 m od autobusové zastávky Matyščina louka, v ústí doliny potoka Mionší. Po předchozí domluvě na čísle 734 670 950 i v úterý a ve čtvrtek v 9:30 hod. Stezka je přístupná od 1. června do 15. září. Délka prohlídky je 3–4 hodiny, vstupné 60/30 Kč za osobu.

Komentáře

Přidejte komentář

Přejete si dostávat nové výlety na email?
*Vyplňte prosím pole s hvězdičkou
Tlející dřevo, poklad divočiny
Ve starých, odumírajících a trouchnivějících kmenech dubů a jedlí můžeme najít nejvzácnější brouky oblasti.
Mohutné buky
Staré a mohutné stromy jdou důležité pro hnízdění ptáků.