| Česká divočina
Alt

Datlík tříprstý

Druh: Ptáci
Odborný název: Picoides tridactylus
27Jun

Pražský "divočinový" speciál! Přírodní park Modřanská rokle-Cholupice

Na svazích Modřanské rokle byly dříve pastviny, které lidé začali ve 20. letech 20. století zalesňovat, a to často nepůvodními druhy stromů, zejména akátem. To vedlo k postupnému zániku původních společenstev. Podobně negativní dopady s sebou nesou dřívější úpravy toku Libušského potoka, výstavba asfaltové silnice a retenční nádrže. Přesto si zdejší krajina zachovala na některých místech přírodě blízký ráz. Pojďme se podívat, co zajímavého tu můžeme objevit.

Národní přírodní rezervace Pulčín

 (0 reviews)
35 zhlédnutí
Bez lokality

Národní park Šumava: Pramen Vltavy

 (0 reviews)
95 zhlédnutí
Bez lokality
10Jan

Lidé by měli s přírodou navázat milostný poměr. Rozhovor se Staffanem Widstrandem.

V současné době pracujete na projektu Wild Wonders of China. Co je jeho cílem?

Snažíme se lidem ukázat přírodní bohatství Číny. Většina lidí v Číně ani mimo ni nemá vůbec ponětí o tom, jak čínská příroda vypadá. Lidé ji vnímají jen jako místo s ohromnou průmyslovou produkcí, znečištěným životním prostředím a starodávnou historií a uměním. My však říkáme, že existuje ještě jiný příběh, kterým je právě ono utajené úžasně bohaté přírodní dědictví.

2015: Rysice Kristýna s doprovodem

 (0 reviews)
12 zhlédnutí
Bez lokality

Rys ostrovid

 (0 reviews)
98 zhlédnutí
Bez lokality

Nové rysí přírustky z Pošumaví v roce 2016

 (0 reviews)
11 zhlédnutí
Bez lokality

Laň s kolouškem

 (0 reviews)
70 zhlédnutí
Bez lokality