Ohrožená místa národního parku Šumava | Česká divočina
V červnu 2017 začala platit novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která změnila pravidla péče o české národní parky. Ochrana divoké přírody na převažující ploše území je nově jedním z hlavních cílů národních parků. Ministerstvo životního prostředí spolu se správami jednotlivých národních parků teď postupně připravily a právě projednávají nové vymezení zón ochrany přírody na jejich území. Stranou nezůstává ani náš největší národní park Šumava.
Hnutí DUHA spolu s vědci vstupují do diskuze s dobře podloženým návrhem, jak velká a kde přesně by měla být na Šumavě vyhlášena nově definovaná přírodní zóna se samovolným vývojem přírody, tj. jádrové území národního parku s divokou přírodou. Společně ukazují, že dle odborných podkladů by měla být jako divoká příroda v našem největším národním parku ihned chráněna přibližně jeho polovina. Patří do ní například některé oblasti s horskými a podmáčenými smrkovými lesy, které jsou stále blízké přírodnímu stavu, a ponechání samovolnému vývoji napomůže jejich dlouhodobé vitalitě a obnově. Do přírodní zóny by měly být zařazeny i lokality s jen málo pozměněnými smíšenými bučinami či místa s výskytem vzácného pralesního ptáka tetřeva hlušce, který potřebuje ke svému přežití divoké lesy a tiché, nerušené prostředí.
 
Některá z těch míst ale Správa národního parku Šumava prozatím nehodlá do přírodní zóny zařadit. Těmto oblastem proto hrozí škodlivé zásahy, zejména kácení. To by mohlo významně narušit cennou přírodu, která si přitom zaslouží tu nejpřísnější ochranu.

Pojďte se s námi projít po místech, která jsou podle nás takové nejpřísnější ochrany hodná, hrozí jim však, že se jí nedočkají. Vyjdeme společně na Zelenou horu s krásnými výhledy do okolní krajiny a pozůstatky zaniklé obce. V okolí hory Kamenná nás bude konejšit šumění větru, který se proplétá korunami buků, a cvrlikání ptáků, kteří hnízdí v jejich dutinách. Unavená chodidla si zchladíme v Poleckém potoce.