O kácení v rezervaci Rejvíz musí Správa CHKO Jeseníky rozhodnout znovu. | Česká divočina

Ekologické organizace žádají Správu, aby zrušila povolení k ničivým zásahům i v dalších cenných oblastech Jeseníků

Správa CHKO Jeseníky znovu rozhoduje o kácení a použití jedovatých chemikálií v Národní přírodní rezervaci Rejvíz [1]. Ekologické organizace v této souvislosti vyzvaly Správu k úplnému zastavení škodlivých zásahů nejen na Rejvízu, ale i v dalších rezervacích a k jejich omezení také v prvních a druhých zónách chráněné krajinné oblasti. Varovaly, že při rozšíření kůrovcové kalamity nesmí dojít v chráněné oblasti a v rezervacích k vykácení lesů tak, jako se to stalo v hospodářských lesích v předhůří Jeseníků.
Ministerstvo životního prostředí zrušilo na základě odvolání Společnosti přátel Jeseníků rozhodnutí Správy CHKO Jeseníky ze září 2018, které kácení a aplikaci jedovatých pesticidů na části území NPR Rejvíz umožňovalo.

Ekologické organizace ve svém loňském odvolání namítaly, že plošné kácení a rozstřikování jedovatých pesticidů poškodí vzácnou přírodu v rezervaci. Uvedly, že postup Správy CHKO je nezákonný kvůli nesplnění požadavků vyplývajících z ochrany území soustavou Natura 2000 i kvůli procesnímu pochybení. Správa totiž loni v září vydala souhlas s lesnickými zásahy v rezervaci podle chybného paragrafu a nezohlednila přitom své předchozí rozhodnutí. Vzhledem k výše popsané závažné procesní chybě při postupu Správy se ministerstvo už bohužel nezabývalo věcnými argumenty ekologických organizací a loňské rozhodnutí Správy pro nezákonnost zrušilo.

Ekologické organizace upozornily, že podobná situace jako loni na Rejvízu hrozí letos i v dalších oblastech Jeseníků, kde je chráněná unikátní příroda. Správa CHKO Jeseníky vydala v předchozích letech řadu výjimek, které umožňují destruktivní lesnické zásahy včetně postřiků jedovatou chemií v dalších rezervacích i v prvních a druhých zónách s nejcennější jesenickou přírodou. Výjimky jsou z ekologického hlediska kontroverzní a v dnešní době lavinovitého šíření kůrovce v hospodářských lesích úplně postrádají smysl, a proto je třeba všechna tato starší rozhodnutí o rezervacích zrušit a v případě prvních a druhých zón vhodným způsobem upravit.
       
Kůrovcová kalamita se loni rozšířila z oblasti Nízkého Jeseníku i na území CHKO, kde pro odlesňování platí řada zákonných omezení. Nejpřísnější ochrana se týká právě rezervací.  Řešením situace je ponechání rezervací přírodnímu vývoji s maximálním omezením lidských zásahů. V prvních a druhých zónách by Správa CHKO neměla připustit plošné těžby a vznik holin. Suché stojící stromy chrání půdu před vysušením, jako tlející kmeny pak pomáhají zadržovat vodu a poskytují živiny mladým stromkům. V loňském a předloňském roce se jasně ukázalo, že vzhledem k nedostatku pracovních sil stejně nejde kácením kůrovce zastavit.  Důležitá je i urychlená změna nepřirozených smrkových monokultur v okolí rezervací na lesy zdravé, věkově a druhově pestré s převahou buků a jedlí.

Ondřej Bačík, předseda Společnosti přátel Jeseníků, řekl:
„Celá kauza Rejvíz je ukázkou mnoha pochybení ze strany Správy CHKO Jeseníky. Ministerstvo shledalo rozhodnutí Správy jako nezákonné: Správa vydala rozhodnutí podle chybného paragrafu a je bez nároku zrušeno. Nyní budeme usilovat o zrušení dalšího špatného rozhodnutí Správy, tentokrát z roku 2015. Jde nám o zajištění funkčního systému ochrany přírody v Jeseníkách.“

Ivo Dokoupil, koordinátor Hnutí DUHA Jeseníky, řekl:
"Správa CHKO Jeseníky se díky snaze povolovat v chráněných územích podle nás nevhodné zásahy sama zaplétá do sítě paragrafů a předpisů.
Bylo by mnohem jednodušší trvat na dodržování zákonů a na naplnění ducha předpisů ve věci ochrany přírody než hledat zdůvodnění, proč vydávat výjimky a vyhovět těžařům."


Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl:
„Chráněnou krásnou divokou přírodu Jeseníků by neměly schroupat harvestory, jako se to stalo lesům v předhůří, kde jsou teď nedozírné holiny s vysušenou a zničenou lesní půdou. Ukázalo se, že kvůli nedostatku pracovních sil kácení kůrovce stejně nezastaví. To už je pak lepší ponechat suché stromy stát, protože chrání půdu před vyschnutím a pod jejich ochranou se snáze obnoví pestřejší a odolnější lesy.“

Kontakty:

Ondřej Bačík, předseda Společnosti přátel Jeseníků, 604 631 563, ondrej.bacik@centrum.cz
Ivo Dokoupil, koordinátor Hnutí DUHA Jeseníky, 777 787 927, ivo.dokoupil@tiscali.cz
Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, 731 463 929, jaromir.blaha@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] NPR Rejvíz se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky u známě obce Rejvíz ve výšce cca 800 metrů. Na více než 300 hektarech jsou zde zastoupena unikátní rozsáhlá rašeliniště, včetně slavného Velkého mechového jezírka a zejména lesní biotopy tvořené převážně podmáčenými a rašelinnými smrčinami. Rezervace je domovem pro desítky zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.