19. 7. 2016 Na Králickém Sněžníku budou dobrovolníci Hnutí DUHA pomáhat při obnově vysokohorského lesa | Česká divočina

Už devatenáctý ročník Týdnů pro divočinu Hnutí DUHA pomůže přirozené obnově vysokohorského lesa na Králickém Sněžníku {{1}}. Patnáct dobrovolníků tam bude od 23. do 30. července natírat semenáčky, zejména jeřábů, speciální hmotou, lidově zvanou „zubovrz“ proti okusu. Zvěři totiž při okusování listů vrže mezi zuby, a tak se jim vyhýbají.

Pro dobrovolníky jsou připraveny zážitkové aktivity a odborné exkurze, které je seznámí s místní flórou i krajinou, aby si lépe představili význam své práce.

Masiv Králického Sněžníku, představuje unikátní přírodní lokalitu. V létě tu roste vzácný oměj šalamounek, kamzičník rakouský, ovsíř dvouřízný nebo zvonek vousatý. Typický je i vřes obecný. Toto třetí nejvyšší a zároveň nejmenší pohoří v ČR je významným evropským rozvodím, odkud odtékají vody do Černého, Baltského i Severního moře.

Někdy proto bývá označováno za střechu Evropy. Do této střechy však zatéká. V tamní exponované krajině totiž dochází k větrným polomům. Přirozená obnova lesa ze semen místních stromů je pomalá také proto, že mladé stromky okusuje zvěř. Les pak není schopen zadržet dostatečné množství srážek. Dobrovolníci proto pracují na obnově vysokohorského lesa v souladu s odborným plánem péče o toto území. Bydlí v horské chatě bez elektřiny a signálu. Práce v krajině kamenných moří spolu s prožitkem z divočiny dostává pobytu punc romantické exotiky.

Stále víc lidí dává přednost před zahraniční dovolenou právě pobytu v divoké přírodě České republiky. Hnutí DUHA nabízí výlety do divokých míst naší krajiny v průvodci „Poznejte ostrovy české divočiny“ všem ohleduplným turistů, kteří chtějí tyto vzácné kouty svobodné přírody objevovat. Zájemci si jej mohou objednat na adrese http://ostrovydivociny.cz a je nabízen zdarma.

Cílem Hnutí DUHA je vyhlásit v ČR novou oblast divoké přírody o rozloze aspoň tisíc hektarů. Podle celoevropsky přijímané koncepce ochrany biodiverzity totiž tvoří ochrana přírodních procesů spolu s ochranou biotopů a druhů tři nerozdílné pilíře. Nejen u nás, ale v celé západní Evropě sílí zájem o divokou přírodu. V ČR zaujímá jen 0,3 % rozlohy státu, zatímco zastavěná plocha zaujímá téměř 11 %. Hnutí DUHA proto navrhuje, aby se území pro divočinu výhledově zdesetinásobilo {{2}}.

Lesy ponechané samovolnému vývoji mají pro poznání přírodních procesů zásadní význam. Vedle sebe se mohou uplatnit různá stádia života lesa (růst, zralost i rozpad). Přírodovědečtí, lesničtí i zemědělští odborníci tady mohou studovat přirozené proměny ekosystémů, a tak zjišťovat, jak se krajina přizpůsobuje například změnám podnebí.

Vybraná nejvhodnější místa se mohou stát útočištěm pro svobodný vývoj divoké přírody, ale také nabízí turistům unikátní zážitky a mohou tak podpořit místní ekonomiku. Podle loňského průzkumu veřejného mínění, který uskutečnila Masarykova univerzita, chce chránit divokou přírodu 71% občanů. Každý týden u nás vyráží do krajiny za odpočinkem čtyři miliony lidí {{3}}.

Lukáš Kala, koordinátor Týdnů pro divočinu, řekl:
„Na Králickém Sněžníku vytváříme podmínky k tomu, aby se sem divoká příroda mohla vracet. Účastníky však lákáme i na zážitkový program, který ukáže nový pohled na člověka a přírodu a díky němuž si dobrovolníci snáz uvědomí souvislosti, které z města nelze zahlédnout.“

Radislava Nožířová ze Správy Chránění krajinné oblasti Jeseníky řekla:
„Tato akce se uskuteční již potřetí. I letos se spolu s pracovníky Lesní správy Hanušovice těšíme na pomoc dobrovolníků při nátěrech přirozeného náletu listnatých dřevin v Národní přírodní rezervaci Králický Sněžník. Jako každý rok i letos jsme připravili výstup na vrchol Králického Sněžníku s výkladem o přírodě i historii. Vždy mě překvapí profesní složení dobrovolníků. Byli mezi nimi např. analytici, architekti, vychovatelka z dětského domova, učitelé. Prostě lidé, kteří si jedou odpočinout od civilizace a ještě pomáhají. Mají můj upřímný obdiv a dík.“

Kontakty:
Lukáš Kala, koordinátor Týdnů pro divočinu, tel.: 778 489 629, e-mail lukas.kala@hnutiduha.cz
Tomáš Jenček, spoluvedoucí turnusu, tel.: 732205695, e-mail: jt98@seznam.cz
Martina Jetmarová, spoluvedoucí turnusu, tel.: 723562725, e-mail: martina.jetmarova@gmail.com
Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, e-mail jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
{{1}} Tip na výlet na Králický Sněžník z pera Hnutí DUHA: https://www.novinky.cz/vase-zpravy/pardubicky-kraj/usti-nad-orlici/5174-38115-kralicky-sneznik-strecha-evropy-i-krajina-kde-se-zastavil-cas.html
{{2}} Obecný koncept ochrany přírodních procesů představilo Hnutí DUHA v roce 2010 v publikaci Okna do divočiny, která je ke stažení na http://www.hnutiduha.cz/publikace/okna-do-divociny-v-ceske-krajine
{{3}} Divoká příroda má nejen ekologickou hodnotu, je také je silným zážitkem pro návštěvníky a má blahodárné účinky na psychickou pohodu a duševní zdraví. Podstatný je i její ekonomický význam. Je magnetem pro turisty a přináší tak peníze místním lidem. Například na Šumavě je díky divoké přírodě nižší nezaměstnanost než je český průměr, obce jsou podstatně bohatší a nevylidňují se jako jinde na venkově.
Proto především v západní Evropě sílí hlasy po větším území pro divokou přírodu. Její rozšiřování podpořil i Evropský parlament a řada evropských nevládních organizací.


Projekt “Zvyšováním povědomí veřejnosti k lepší ochraně biodiverzity v ČR” je podpořen  grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

       Výsledek obrázku pro ministerstvo pro místní rozvoj logo  Výsledek obrázku pro mvčr

Komentáře

Přidejte komentář