Je to tu! Divoká příroda dostala zelenou v nejvyšších partiích Českého lesa | Česká divočina
Téměř 140 hektarů Českého lesa bude ponecháno bez lidských zásahů. Rozhodli o tom svým podpisem starosta města Domažlic Miroslav Mach, ředitel Domažlických městských lesů spol. s r. o.  Jan Benda a František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
„Je to vůbec první veřejnoprávní dohoda, kterou státní ochrana přírody a zástupci samosprávy v České republice podepsali.“ (1)

Kde konkrétně se můžeme těšit na divokou přírodu? V Národní přírodní rezervaci Čerchovské hvozdy, v Přírodní rezervace Smrčí a ve vybraných porostech v první zóně CHKO Český les.

„Jedinečné lesy ve vrcholových partiích Českého lesa ukazují, jak pestré byly zdejší lesy v minulosti. V lesích rostou stromy různého druhu i stáří, ponechávány jsou staré a doupné stromy, zlomy a vývraty. Jsou domovem krásného rysa ostrovida i řady vzácných ptáků. Je to jedno z mála míst, kde ještě můžeme sledovat jedinečné přírodní divadlo. Uzavřená dohoda nám dává jistotu, že tomu tak zůstane i nadále,“ komentuje podpis dohody Tomáš Peckert z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Český les. (2)

Inspiruje tato dohoda i další majitelé lesů?

Poznámka:
  1. http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/podepsano-nejvyssi-partie-ceskeho-lesa-budou-bez-lidskych-zasahu/
  2. tamtéž