V Lužických horách se pravděpodobně pohybují vlci. | Česká divočina

Ochránci přírody s napětím očekávají výsledky DNA analýzy. A připravují besedu pro veřejnost.

Lužické hory mohou být dalším územím severních Čech, kde se usadili vlci. Dobrovolníci Vlčích hlídek monitorují výskyt velkých šelem v Lužických horách od roku 2016. První důkazy o možném pohybu vlků v této chráněné krajinné oblasti získali letos v první polovině ledna v podobě stopních drah či stržené kořisti. Povedlo se také ve stopní dráze odebrat vzorek trusu psovité šelmy. Analýzou DNA by mělo být potvrzeno, zda se skutečně jedná o vlka.
Věrohodné důkazy o výskytu vlků v severních Čechách aktuálně evidují odborníci z Hnutí DUHA za přispění dobrovolníků Vlčích hlídek na Dokesku, ve Šluknovském výběžku, v Jizerských a Krušných horách.

Hnutí DUHA ve spolupráci s místními partnery připravilo pro zájemce o návrat vlků do Lužických hor besedu. Uskuteční se ve středu 31. ledna od 18 hodin v Novém Boru, v Navrátilově sále na adrese T. G. Masaryka 45. Zájemci se také dozví podrobné informace o Vlčích hlídkách na severu Čech.

V České republice po mnoha desetiletích opět žijí vlci a pravidelně přivádějí na svět potomky. Jak dokazuje nedávno zveřejněná studie [1], stáváme se dokonce křižovatkou několika evropských populací této psovité šelmy. Návrat vlků velmi pozitivně ovlivňuje zdraví českých lesů, protože vlci pomáhají regulovat velmi přemnožené kopytníky - srnce, jeleny nebo divoká prasata.

Předsudky a malá informovanost o návratu vlků a jejich způsobu života mohou vést ke konfliktům s chovateli hospodářských zvířat, na jejichž nezabezpečená stáda mohou vlci zaútočit. Právě sdílením informací o výskytu vlků s ochránci přírody, myslivci, lesníky a chovateli můžeme těmto konfliktům předejít [2]. Navíc k preventivní ochraně stád mohou chovatelé využít dotací z Operačního programu životní prostředí [3].

Jan Šmíd, dobrovolník Vlčích hlídek z Nového Boru, k vzácnému nálezu řekl:
„O vlky se dlouhodobě zajímám a jejich výskyt na severu Čech se zaujetím sleduji. Při pravidelném výběhu na jeden z kopců Lužických hor jsem ve sněhu objevil nečekané stopy a celé stopní dráhy, které svým tvarem a chováním odpovídaly vlkovi. O kus dál jsem narazil na ležovisko, kde se vlci zdržovali. Pokud tady vlci přespali, musím někde v okolí najít i nějaký trus, napadlo mě.“

Martin Waldhauser, zoolog Správy CHKO Lužické hory, řekl:
 „Poslední informace od Jana Šmída znějí věrohodně a zapadají do série několika podobných zpráv o pozorování vlků v severních Čechách během posledních let. Jsme velmi zvědaví na výsledky genetické analýzy trusu.“

Radek Kříček, koordinátor Vlčích hlídek v severních Čechách, řekl:
 „Lužické hory se díky své poloze mezi německou populací vlka a Podbezdězím nabízejí jako další možná oblast trvalého výskytu této šelmy. Vlkům zde budou vyhovovat i rozsáhlé zachovalé lesy a hojnost přirozené potravy. Držme proto jejich návratu palce!”

Kontakty:

Radek Kříček, koordinátor Vlčích hlídek, Hnutí DUHA Olomouc, 723 435 156, radek.kricek@hnutiduha.cz
Martin Waldhauser, zoolog Správy CHKO Lužické hory, 487 762 356, martin.waldhauser@nature.cz
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] www.selmy.cz/clanky/vlci-z-ruznych-populaci-se-potkavaji-na-geneticke-krizovatce-stredni-evropy/

[2] www.selmy.cz/clanky/u-sternberka-se-potuloval-vlk-pristihla-ho-fotopast-myslivce/

[3] www.selmy.cz/clanky/dalsi-vyzva-chovatele-mohou-ziskat-dotaci-na-ochranu-stad-pred-velkymi-selmami/

Tým České divočiny doplňuje, že vlci nepotřebují ke svému životu neporušenou divočinu. Běžně se pohybují i kulturní krajinou, která je stejně tak jejich domovem.
 
Alt