V Krušných horách se pohybuje rys ostrovid. | Česká divočina

Jeho stopy našli noví dobrovolníci Vlčích a Rysích hlídek.

Sedmi terénních seminářů pro nové dobrovolníky Vlčích a Rysích hlídek se během podzimu zúčastnilo 148 zájemců o ochranu velkých šelem. Již 18. ročník monitoringu velkých šelem organizuje Hnutí DUHA ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Společně se zkušenými kolegy našli několik desítek pobytových znaků vzácných šelem - mezi ty nejcennější patří stopy rysa ostrovida v Krušných horách.
Donedávna poslední informace o pohybu rysa ostrovida ze 130 kilometrů dlouhého pásma Krušných hor pocházejí z května 2016, kdy se podařilo rysa vyfotografovat náhodnému turistovi. Aktuálně nafocené stopy jsou teprve třetím důkazem o výskytu rysa na české straně Krušných hor za posledních pět let. Potvrzuje se, že Krušné hory a potenciálně i Doupovské hory mohou pro tuto šelmu poskytovat velmi vhodný prostor k životu. Nejbližší oblastí trvalého výskytu rysa ostrovida je Český les. Šumavsko-bavorsko-rakouská populace obývá  rozsáhlé horské masivy i kulturní krajinu jihozápadních Čech. Odpověď na otázku, zda se rys usadí v  Krušných horách natrvalo, by měl přinést zimní terénní monitoring, připravený Hnutím DUHA Olomouc.

Rys ostrovid je samotářsky žijící kočkovitá šelma, jejíž jídelníček je tvořen převážně srnci. Je ale schopen ulovit i menší jeleny nebo divoká prasata. Právě regulací těchto přemnožených kopytníků, kteří okusem a loupáním stromů způsobují značné škody, mohou rysi a vlci  přispět k ozdravení lesů Krušných hor. Také pohyb vlků v Krušných horách dobrovolníci Vlčích hlídek a zaměstnanci Hnutí DUHA Olomouc monitorují již druhým rokem [1].

Dobrovolníci Vlčích a Rysích hlídek se zejména během zimních měsíců pohybují v oblastech výskytu velkých šelem, monitorují jejich výskyt [2] a svou přítomností v terénu odrazují potenciální pytláky a dokumentují pokusy o nelegální lov, který je nejvýznamnějším faktorem ohrožující život velkých šelem [3]. Hlídkující dobrovolníci informují návštěvníky lesů o výskytu velkých šelem a snaží se vyvracet nepravdivé pověry.

Další školení pro zájemce o zapojení do monitoringu velkých šelem uspořádá Hnutí DUHA na podzim příštího roku. Zájemci se však mohou již nyní předběžně hlásit na e-mail vlci.hlidky@selmy.cz.Štěpánka Kadlecová, koordinátorka Vlčích hlídek v Krušných horách, řekla:
„Když jsme na začátku úvodního semináře pro nové dobrovolníky plánovali oblasti k terénnímu monitoringu pobytových znaků vlků, u jednoho místa na mapě jsem řekla, že by se tam mohlo líbit i rysovi. Jaké obrovské překvapení bylo, když tam druhý den skupinka dobrovolníků opravdu našla rysí stopu! Od té doby se převážně nově proškoleným dobrovolníkům podařilo najít několik rysích stopních drah a trusů, díky čemuž se výskyt rysa potvrdil. Všem dobrovolníkům za to patří velký dík.’’

Josefa Volfová, koordinátorka Rysích hlídek na Šumavě a v Pošumaví, řekla:
„Výskyt rysa ostrovida v Krušných horách a dalších lesnatých oblastech České republiky je skvělou zprávou, protože nám dává naději, že se šelmám daří procházet krajinou a zajistit přirozené propojení šumavské rysí populace s dalšími ve středoevropském prostoru. Pokud se to nepodaří, je budoucnost šumavských rysů nejistá.”

Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR řekla:
„Údaje o výskytu velkých šelem, které nám lidé poskytují, jsou pro nás důležité a pomáhají nám při jejich ochraně. Cenná jsou nejen přímá pozorování, ale i pobytové znaky, jako jsou stopy či trus. Mohou sloužit k vymezení migračních koridorů a k vytipování míst, kde je potřeba průchodnost krajiny zabezpečit pomocí ekoduktů.“

Kontakty:

Štěpánka Kadlecová, Hnutí DUHA Olomouc, stepanka.kadlecova@hnutiduha.cz, 608 983 426
Josefa Volfová, Hnutí DUHA, josefa.volfova@hnutiduha.cz,  775 734 434
Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, karolina.sulova@nature.cz, 724 102 406
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/videa-z-fotopasti-opetovne-prokazala-pritomnost-vlka-v-krusnych-horach/

[2] https://www.youtube.com/watch?v=lfHVCQJNYUE

[3] http://www.selmy.cz/clanky/dostupnost-prirozeneho-prostredi-neni-limitujicim-faktorem-rozsireni-cesko-bavorske-populace-rysa-ostrovida/