| Page 2 | Česká divočina
28Oct

Pražský "divočinový" speciál! Přírodní park Modřanská rokle-Cholupice

Na svazích Modřanské rokle byly dříve pastviny, které lidé začali ve 20. letech 20. století zalesňovat, a to často nepůvodními druhy stromů, zejména akátem. To vedlo k postupnému zániku původních společenstev. Podobně negativní dopady s sebou nesou dřívější úpravy toku Libušského potoka, výstavba asfaltové silnice a retenční nádrže. Přesto si zdejší krajina zachovala na některých místech přírodě blízký ráz. Pojďme se podívat, co zajímavého tu můžeme objevit.
28Oct

Pražský "divočinový" speciál! Největší lužní les v Čechách

Fotografie © Karolína Gelatičová

Národní přírodní rezervace Libický luh byla vyhlášena v roce 1985. Nejen to, navíc je součástí Evropsky významné lokality Libické luhy v rámci programu Natura 2000. Pojďme se podívat, jaké roztodivné druhy rostlin a zvířat tu můžeme spatřit.
28Oct

Pražský "divočinový" speciál! Vzhůru do Radotínského údolí

Fotografie © Kateřina Stonová

Svůj výlet můžete začít méně divočinově a více kulturně třeba návštěvou kostela svaté Kateřiny, který shlíží z kopečka na obec Choteč. Nebo u Třebotova, kde v lesích hned za obcí leží starý polorozbořený hřbitov, kde si náhrobky i obvodní zdi bere příroda pomalu zpět. Obě místa jsou nádherná a nerada bych si mezi nimi vybírala.  A tak naše společné putování začneme až u Kalinova mlýna, na křižovatce modré turistické značky, která vede z Třebotova, a červené, která vede z Chotče.
17Oct

Pražský „divočinový“ speciál! Vzhůru dolů do Draháňského údolí

Fotografie © Martina Otřísalová
 
Do Draháňského údolí se lze dostat několika způsoby. Z autobusové zastávky Sídliště Čimice (busy 152 vyjíždějí od stanice metra C Kobylisy). Z Dolních Chaber z autobusové zastávky s návodným názvem K Draháni. A z Bohnic, které svou kontroverzní panelovou estetiku vyvažují geniální polohou na vysokém ostrohu nad často zasmogovanou pražskou pánví.
02Aug

Pražský "divočinový" speciál! Divoká Šárka

Zajímalo by vás, jak získala rezervace své jméno? Lesy Divoké Šárky jsou nerozlučně spjaty se starou českou pověstí o lstivé Šárce a důvěřivém Ctiradovi, který chudák skončil zapletený a umučený v kole. Přesto je údolí lemováno strmými zalesněnými svahy a místy i skalami vyhledáváno pro svůj klid a romantické prostředí. Osu rezervace tvoří Šárecký potok. Na jeho březích leží celá řada zvláště chráněných území počínaje Divokou Šárkou a konče Podbabskými skalami. Rezervace byla vyhlášena v roce 1990 a patří mezi nejstarší na území Prahy.
Týden pro les v Albrechticích
 
27Jun

Pražský "divočinový" speciál! Největší lužní les v Čechách

Národní přírodní rezervace Libický luh byla vyhlášena v roce 1985. Nejen to, navíc je součástí Evropsky významné lokality Libické luhy v rámci programu Natura 2000. Pojďme se podívat, jaké roztodivné druhy rostlin a zvířat tu můžeme spatřit.
27Jun

Pražský "divočinový" speciál! Přírodní park Modřanská rokle-Cholupice

Na svazích Modřanské rokle byly dříve pastviny, které lidé začali ve 20. letech 20. století zalesňovat, a to často nepůvodními druhy stromů, zejména akátem. To vedlo k postupnému zániku původních společenstev. Podobně negativní dopady s sebou nesou dřívější úpravy toku Libušského potoka, výstavba asfaltové silnice a retenční nádrže. Přesto si zdejší krajina zachovala na některých místech přírodě blízký ráz. Pojďme se podívat, co zajímavého tu můžeme objevit.