Beskydy: vzhůru na Lysou horu kolem přírodní rezervace Mazácký Grúnik a národní přírodní rezervace Mazák | Česká divočina
4 hodiny 30 min
Náročnost: Střední

Vydejte se z Ostravice po žluté turistické značce poznávat krásy ostrůvků beskydské divočiny. Stezka vede podél přírodní rezervace Mazácký Grúnik, která se rozkládá na severním hřebeni Čupelu (943 m n. m.) a okouzlí vás především svým pralesovitým porostem. Mohutné staré javory a duby uvidíte jako na dlani při výstupu na Lysou horu – nejvyšší horu Beskyd – tyčící se do výšky 1323 m n. m. Stezka vede také kolem národní přírodní rezervace Mazák. Obě tyto rezervace si zaslouží naši ohleduplnost a obdiv, který jim projevíme, když se budeme držet pouze značené turistické stezky. I z ní je toho tolik k vidění.

Alt
Při výstupu na Lysou horu vás čekají krásné výhledy
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt
Vydejte se z Ostravice po žluté turistické značce poznávat krásy ostrůvků beskydské divočiny. Stezka vede podél přírodní rezervace Mazácký Grúnik, která se rozkládá na severním hřebeni Čupelu (943 m n. m.) a okouzlí vás především svým pralesovitým porostem.
Mohutné staré javory a duby uvidíte jako na dlani při výstupu na Lysou horu – nejvyšší horu Beskyd – tyčící se do výšky 1323 m n. m. Stezka vede také kolem národní přírodní rezervace Mazák. Obě tyto rezervace si zaslouží naši ohleduplnost a obdiv, který jim projevíme, když se budeme držet pouze značené turistické stezky. I z ní je toho tolik k vidění.
 
Při výstupu na Lysou horu si můžete vychutnat pohled do lesa, pro který jsou charakteristické samovolné procesy nepřetržitého vývoje původních seskupení stromů s výskytem ohrožených druhů, jež pro svůj vývoj a život toto ojedinělé prostředí potřebují. Spolu s nadmořskou výškou se pozvolna proměňuje i skladba lesa. Zatímco v nižších polohách narazíte na vzácný jedlobukový prales s převahou buku lesního, čím vystoupáte výš, tím více se prosazuje smrk ztepilý. Mezi stromy můžete kromě buků a smrku rozeznat také javory, jedle či jeřáby.
 
Pod stromy, v takzvaném bylinném patře, je množství kapradin, třeba kapraď samec, nebo fialově kvetoucí kyčelnice. Mezi nimi roste také měsíčnice vytrvalá, nápadná udatna lesní nebo hořec tolitovitý. Najdete tu vzácné dřevokazné houby, jako jsou korálovec jedlový nebo chorošovitá pórnatka pomerančová. I skladba rostlin se s nadmořskou výškou mění.
 
Velmi početně jsou zastoupeni bezobratlí, především různé druhy hmyzu vázané na pralesovité smrkové porosty a odumřelé trouchnivějící stromy, například kobylka pieninská. Ve starých stromech si hledají své hnízdo strakapoud bělohřbetý, holub doupňák, datel černý, datlík tříprstý, naše nejmenší sovička kulíšek nejmenší nebo puštík obecný. Pravidelně zde hnízdí také jeřábek lesní. Právě staré a tlející stromy jsou typické pro divočinu. V drobných tůňkách, podél vodních toků a v prameništích se zase daří mloku skvrnitému nebo skokanu hnědému. Mezi kameny a sutí si hledá úkryt slepýš křehký. Díky členitému terénu, obtížnému přístupu a zachovalé přírodě jsou rezervace součástí revíru rysa ostrovida. Občas tudy prochází i vlk a vzácně dokonce medvěd.
 
Z Ostravice můžete vyrazit po žluté turistické značce podél přírodní rezervace Mazácký Grúnik. Na ni navazuje národní přírodní rezervace Mazák. Po značce dojdete až na vrchol Beskyd na Lysou horu.

Komentáře

Přidejte komentář

Přejete si dostávat nové výlety na email?
*Vyplňte prosím pole s hvězdičkou