Datel černý | Česká divočina
Dryocopus martius

Datel černý je u nás rozšířen po celém území, od lužních lesů v nížinách až téměř po horní hranici lesa v horách, pokud tam najde dostatečně silné stromy ke hnízdění. Početnost se zvyšuje, hlavně od počátku 90. let minulého století, kdy se více začal šířit do nižších poloh i do příměstských lesů.
Datel černý
  • Patří mezi šplhavce.
  • Měří až 46 centimetrů, jeho rozpětí křídel je 67–73 centimetrů a váží mezi 250 a 360 gramy. Dožívá se úctyhodného věku až přes 25 let.
  • Je jednobarevně černý s červeným temenem (samec) nebo týlem (samice).
  • Poznáme ho podle daleko slyšitelné volání „kliéé“ a následovné „krikrikrikri“. V letu často vydává zvuky „kví kví kví“. Stejně tak ho poznáme podle typického bubnování do kmenů stromů, které je nejsilnější v období toku.
  • Samice snáší 4 až 5 bílých vajec, na kterých sedí oba rodiče po dobu 12 až 14 dnů.
  • Jakmile se jednou vytvoří pár, žije a hnízdí spolu po řadu let, často i opakovaně ve stejné dutině.


Datel černý miluje divočinu
  • Datel miluje staré dřevo. Tam, kde žije datel, je zdravý les. Takové staré dřevo je rájem mnoha druhů hub a nejrůznějších brouků, mravenců a jiných bezobratlých, kteří tvoří prostřený stůl pro datly, strakapoudy, žluny, brhlíky, šoupálky a další druhy ptáků.
  • Rád si smlsne na larvách brouků žijících ve dřevě, ale především na mravencích. Aby se za nimi dostal i do nejužších chodbiček hluboko uprostřed kmenů, má vyztužený zobák zakončený na konci svisle seříznutý jako dláto a jazyk dvakrát delší, než je zobák, a zvláštní aparát, který umožňuje vypláznout jazyk daleko dopředu. Ve spojení s lepivými slinami a harpunovitými háčky na špičce jazyka jde o dokonalý lovecký nástroj. (zdroj)
  • Hnízdní dutiny vytesává nejčastěji v buku ve výši 5 až 15 metrů. Dutina bývá solná kolem 50 cm hluboká a má až 20 cm v průměru. A práce na ní může trvat až měsíc. Na stavbě se podílí společně.

Komentáře

Přidejte komentář