CHKO Šumava: přírodní rezervace Milešický prales | Česká divočina
3 hodiny
Náročnost: Střední

Pojďte s námi prozkoumat krásy české divočiny v přírodní rezervaci Milešický prales. Les, který ponecháváme samovolnému vývoji, může sám vysemenit, vyrůst, zestárnout, padnout a rozložit se. Tím dá život nové generaci a my můžeme sledovat fascinující koloběh života a smrti.

Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt
Prales je zázrak, který se děje bez našeho přičinění. Žije sám sebou a díky tomu je neskonale zajímavější, složitější a zdravější než všechny lesy v okolí. Je divoký a nespoutaný.
PR Milešický prales měl původně rozlohu 19 ha, ale postupně byl zmenšován až na dnešních asi 10 ha.
PR Milešický prales je 250–300 let starý horský bukový les s výrazným zastoupením klenu, jedle a smrku. Prales je ze dvou třetin tvořen padlými kmeny, trouchnivějícími pařezy a vývraty, mezi nimiž vykukuje smrkové a bukové mlází. Díky tomu dává život nové generaci lesa, což je nezbytné pro zachování divočiny.
Pod stromy v bylinném patře roste mnoho druhů vzácných rostlin. Například mléčivec alpský, vraní oko čtyřlisté, kokořík přeslenitý nebo plavuň pučivá. Díky tlejícím kmenům a vysoké vzdušné vlhkosti se zde daří celé řadě mechorostů, jako jsou pařezovec křivolistý nebo křepenka řetízková.
V PR Milešický prales se daří především těm zvířatům, která se váží na staré a tlející stromy. V dutinách velikánů nachází domov strakapoud bělohřbetý, žluna šedá, datel černý, holub doupňák nebo jeden z našich nejvzácnějších ptáků datlík tříprstý. Slyšet můžete i naši nejmenší sovičku kulíška nejmenšího.
K rezervaci se dostanete po červeně značené turistické značce z Vimperka (cca 15 km) nebo z Volar (cca 12 km). Vede sem také modrá značka z Kubovy Huti (cca 7 km) s napojením na červenou. Výlet můžete propojit s návštěvou Boubínského pralesa, který leží 2,5 km od PR Milešický prales.
 

Komentáře

Přidejte komentář

Přejete si dostávat nové výlety na email?
*Vyplňte prosím pole s hvězdičkou
Divočina je mimo jiné místem, kde se stromy samy vysemení, vyrostou, zestárnou a nakonec padnou a rozloží se, aby daly život další generaci.