Malebné údolí řeky Jizery | Česká divočina
5 hodin
Náročnost: Střední

Řeka Jizera pramení na české straně hory Smrk v Jizerských horách v nadmořské výšce okolo 1000 m n. m. Protéká náhorní planinou Velké jizerské louky mezi rozlehlými rašeliništi, které byly organizací UNESCO zařazeny do sítě nejvýznačnějších evropských rašelinišť. Mezi vrcholem Bukovec (1005 m n. m.) a Mýtinami, místní částí Harrachova, se táhne malebné Jizerské údolí.

Krajina je relativně nedotčená. V hlubokém údolí Jizery a jejích přítocích se uchovaly přirozené ekosystémy. Úkryt zde našlo mnoho vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů.

Když se zaposloucháte, uslyšíte ledňáčka říčního, konipasa horského nebo volavky. A při troše štěstí je i zahlédnete. Řeka Jizera je nádherně čistá, o čemž nám své řekne velké množství ryb. A co víc! Do Jizery se pomalu začínají vracet na kvalitu vody tolik choulostiví raci.

I přes krásu a obdiv, který k tomuto živlu můžeme pocítit, má Jizerské údolí pod Harrachovem nejistou budoucnost. Mluví se o možné výstavbě přehrady a zatopení celého údolí. Lesy na svazích jsou do budoucna ohroženy těžbou. Aktuální plán péče o národní park přitom počítá s tím, že tato místa mají být ponechána divoké přírodě. Zakotvení jasného časového horizontu, kdy budou tato místa převedena do přírodní zóny, přímo do zákona by pojistilo, že zde dostane přednost ochrana přírody.


Komentáře

Přidejte komentář

Přejete si dostávat nové výlety na email?
*Vyplňte prosím pole s hvězdičkou