Národní přírodní rezervace Pulčín – Hradisko | Česká divočina
3 hodiny
Náročnost: Střední

Romantická procházka, při které najdete mnoho míst pro úchvatné fotografické kompozice či pohádkové snění. To jsou Pulčínské skály. Třeba místní naprosto jedinečné ledopády. V žádném jiném skalním městě k vidění nejsou, v celém Česku se vyskytují už jen v Krkonoších a na Šumavě. Jejich až cihlovou barvu způsobuje pravděpodobně určitý druh mikroskopické řasy. Rampouchy v kaňonu Ancona bývají podle místních nejkrásněji zbarvené na přelomu února a března a mění se každým dnem. Pulčínská hornatina ale ukrývá celé skalní město, největší v moravské části Karpat, které je také jednou z kolébek trampingu.

Alt
Starší bukové lesy tady mají až 170 let
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt

Říká se, že čím je pro Čechy Sázava a Posázaví, tím jsou pro Valachy Pulčínské skály u Lidečka. Celá oblast skal se v roce 1989 stala i národní pří-rodní rezervací Pulčín – Hradisko s rozlohou téměř 73 hektarů.

Ochranu si vysloužila díky význačným skalním útvarům i lesním společenstvům s přirozenou druhovou skladbou.

Při toulkách Pulčínskými skalami a jejich okolím vám budou lesní kulisu tvořit hlavně zbytky květnatých bučin s čím dál vzácnějšími jedlemi, tu a tam poroste i dub nebo jasan. Starší bukové lesy tady mají až 170 let a jsou ponechány samovolnému vývoji. Na skalách pak uvidíte původní porosty borovice lesní a jeřábu ptačího.

Květin obvykle v kyselých bučinách mnoho nenajdeme. Rostou v nich především borůvky, žlutý jestřábník zední nebo travina metlička křivolaká. Ojediněle narazíte i na vzácný, plavuni příbuzný vranec jedlový, plavuň vidlačku a plavuň pučivou. Místní lesy ukrývají i místa zajímavá zejména pro mykology, v nichž najdeme celou řadu chráněných hub, například hřib borový nebo hřib březový. Často opomíjenou, přitom ale nápadnou skupinou jsou také lišejníky rostoucí na skalách, ke kterým se řadí i pupkovka puchýřnatá. Mechy pak na kamenech vytvářejí dojem příjemných, měkkých polštářů.

Staré lesy bývají domovem celé řady vzácných opeřenců. Jedním z nich je strakapoud bělohřbetý, pták typický svým bubnováním do dřeva. Jeho příbuzným je i další obyvatel místních lesů – krutihlav obecný. Jeho zpěv zní trochu jako naříkavé volání a nelze ho přeslechnout. Díky svému zbarvení se ale výborně schovává a je téměř nemožné ho na stromě spatřit. V podhorských lesích hnízdí i ořešník kropenatý, jemuž odolá jen málokterý vlašský ořech. Na skalách pak žije krkavec. Také skalní otvory a jeskyně mají své tajuplné obyvatele – vrápence malé, netopýry ušaté, velké a brvité. A stejně jako jinde v Javorníkách, tak i okolo divočiny Pulčínských skal se vyskytuje rys ostrovid.

Rezervace je nedaleko vlakové zastávky v obci Lidečko. Vzhůru po silnici je to asi kilometr k rozcestníku turistických značek. Odtud se pak vydáte po modré kolem skalní skupiny Pět kostelů k Pulčínským skalám. Trasa měří necelé tři kilometry. Celé okolí včetně zříceniny hradu Pulčín a dalších skal pak můžete projít po dalších turistických stezkách. V okolí je i několik studánek, v nichž je i podle rozborů pitná voda. Z Lidečka se můžete naučnou stezkou Javornický hřeben vydat až do další národní přírodní rezervace Makyta.


Komentáře

Přidejte komentář

Přejete si dostávat nové výlety na email?
*Vyplňte prosím pole s hvězdičkou
Starší bukové lesy tady mají až 170 let
Starší bukové lesy tady mají až 170 let a jsou ponechány samovolnému vývoji.
Javorníky jsou důležitým domovem rysa ostrovida
Rys ostrovid, vlk a medvěd hnědý jsou plachá zvířata, která ke svému životu potřebují velký prostor a klid, který jim poskytuje právě divočina.