Novohradské hory: Žofínský prales a prales Hojná voda | Česká divočina
6 hodin
Náročnost: Střední

Žofínský prales a prales Hojná Voda patří mezi nejméně dotčená přírodní prostředí u nás. Je to dáno i tím, že Žofín a Hojná voda se staly roku 1838 prvními chráněnými územími v naší zemi, a byly tak chráněny před zásahy, které by přerušily či poškodily jejich přirozený vývoj.

Alt

Procházka česko-rakouským pomezím tak často vede až neproniknutelnou mlazinou, labyrintem popadaných kmenů dávných velikánů, přes kluzké mechové kameny a nástrahami v podmáčených rašelinných smrčinách.

V Žofínském pralese a na Hojné vodě se těší ochraně a obdivu rozsáhlé pralesovité porosty květnatých bučin, horských smíšených lesů a podmáčených smrčin. Na prameništích a podmáčených místech Žofínského pralesa nalezneme až pět významných druhů kapraďorostů: vedle známé papratky samičí a kapradě samce je to i kapraď rozložená, kapraď rezavá či kapradina laločnatá. Jedná se o jedinou známou lokalitu v celých jižních Čechách, kde je možné vidět i nedávno objevenou kapraď Braunovu.

Novohradské hory jsou domovem rysa ostrovida. Taje a krásy Národní přírodní rezervace Žofínský prales si můžete prohlédnout ze stezky, která vede po jejím obvodu. Doporučujeme vyrazit z obce Pohorská Ves či Horní Stropnice. Při cestě z Horní Stropnice se vyplatí navštívit i poutní místo Dobrá Voda a rozhlednu na Kraví hoře.


Komentáře

Přidejte komentář

Přejete si dostávat nové výlety na email?
*Vyplňte prosím pole s hvězdičkou