Přírodní památky Máchova dolina a Nazaret | Česká divočina
4 hodiny
Náročnost: Střední

Jak velikost divokých buků ovlivňují chudé půdy nebo obnažené kyselé pískovcové balvany pod nejvyšším hřbetem Chřibů? Nejpřekvapivější v přírodní památce Máchova dolina asi bude výška až sto padesát let starých buků. Některé z nich připomínají spíše ovocné stromky než lesní velikány.

Alt
Lesům obou přírodních památek dominují buky
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt
  • Alt

Chráněné území ve Středomoravských Karpatech vzniklo v roce 2000 a rozlohou dvou a půl hektarů se řadí spíše k těm menším. Jeho ještě menší sousedkou o velikosti dvou hektarů je přírodní památka Nazaret.

Na maličkém kousku lesa můžete vidět, jak vypadaly původní, dnes zhruba 135 let staré karpatské lesy s ojedinělou kombinací pramenišť a pískovcových suťovišť. Bohatá je hlavně na mechorosty, kterých tady odborníci napočítali 16 druhů. Kameny jsou jimi zcela porostlé. Stačí se sklonit k měkkým zeleným polštářům a poznávat jejich nevšední krásu. A proč název Nazaret? Možná hluboké bukové lesy s křišťálovým pramenem působily na naše předky natolik mysticky, že vybrali toto biblické pojmenování.

Lesům obou přírodních památek dominují buky. V Máchově dolině jsou jedinečné svým vzrůstem i tvarem a doprovázejí je hlavně duby zimní a bříza bělokorá. Buky Nazaretu jsou o poznání vyšší a lesy bohatší. Roste v nich navíc habr obecný, javor klen nebo jilm horský. Časně zjara je pak nápadnou dřevinou lýkovec jedovatý, keř typický výraznými fialovými květy.

Na květiny je zejména Máchova dolina poměrně chudá. Rostou tu hlavně trávy jako ostřice chlupatá, vzácností jsou ale v Česku i mezinárodně chráněné orchideje: bíle kvetoucí okrotice dlouholistá nebo ještě ohroženější kruštík polabský se zelenými květy. Na květiny bohatší je Nazaret, ve kterém rostou i svízele, violky nebo kyčelnice devítilistá. Co ale přírodní památky spojuje nejvíce, jsou mechy. V obou roste například bělomech sivý, kterému se daří na kyselých půdách a tvoří nadýchané světle zelené polštářové trsy. Jsou to vlastně jednotlivé, vzájemně hustě propojené mechové rostlinky. Zajímavostí Nazaretu je pak játrovka s názvem mřížkovec kuželovitý.

V blízkém okolí Máchovy doliny hnízdí krkavec velký, při toulkách lze zaslechnout také klepání strakapouda velkého. Největší vzácností těchto lesů je až 4 centimetry velký brouk tesařík alpský. Nejpočetnější populace jsou vázány právě na původní pralesní porosty s čerstvě padlými nebo odumírajícími buky, ve kterých žijí jeho larvy. Díky prameništím je pak v Nazaretu poměrně velká populace černožlutého mloka skvrnitého. Přímo v pramenech žije i drobný vodní korýš blešivec studniční, který je indikátorem skutečně čisté vody.

Nejjednodušší cesta vede přes obec Salaš, do které je možné dojet autobusem z Uherského Hradiště. K Máchově dolině i Nazaretu vede žlutě a modře značená turistická trasa. Žlutá okolo Salašské Hájovny a studánky U Tománkovy hájenky, po modré dojdete až na kamennou rozhlednu Brdo. Na vrcholu Brdo stojí nejvyšší kamenná rozhledna na Moravě. Je postavena z nejkvalitnějšího pískovce a dubového dřeva z místních lesů. Nazaret a blízká Máchova dolina jsou v moři smrkové monokultury nepřehlédnutelným a nejzajímavějším typem lesa, na který je možné narazit.


Komentáře

Přidejte komentář

Přejete si dostávat nové výlety na email?
*Vyplňte prosím pole s hvězdičkou
Opravdovou vzácností je tesařík alpský
Nejpočetnější populace jsou vázány právě na původní pralesní porosty s čerstvě padlými nebo odumírajícími buky, ve kterých žijí jeho larvy.