Čáp černý | Česká divočina

Podobně jako u čápa bílého i početnost jeho černého „dvojčete“ v první polovině 19. století velmi drasticky klesala, až v západní Evropě zcela vymizel. Teprve od 30. let 20. století začali pravidelně hnízdit v lužních lesích u soutoku Moravy a Dyje. V současnosti u nás hnízdí přibližně 300 párů, avšak potřebují ochranu a podporu. Proto je část jejich hnízdišť sledována s cílem zabránit rušení při hnízdění – například těžbou. Vyrušení na hnízdě bývá pro tyto plaché ptáky často osudné.

Čáp černý

  • Velký, převážně černý pták s bronzovým leskem, červeným dlouhým zobákem a bílým břichem. Nohy, zobák a kůži v okolí očí má výrazně červené. Délka jeho těla dosahuje 90–105 cm a rozpětí křídel 173–205 cm.
  • Dožívá se i více jak 15 let.
  • Je plachým a vzácným obyvatelem horských lesů, pahorkatin a lužních lesů. Žije samotářsky a velmi skrytě. Hnízdo z klacků a větví staví v korunách starých stromů nebo na skalách.
  • Samice snáší 3–5 vajec a za měsíc tu máme ptáčata s bílým prachovým peřím.
  • Rád si smlsne na rybách a drobných živočiších, které loví hlavně v menších vodních tocích. Nepohrdne ani žábou, menším hadem, hrabošem či masitějším hmyzem.
  • Na sklonku léta se vydává na cestu do zimovišť, která leží v pásu mezi jižním okrajem Sahary a rovníkem. Za den čápi obvykle uletí 100 až 300 kilometrů, dokážou však překonat i vzdálenost téměř 500 kilometrů.

Projekt Africká odysea (zdroj)

V letech 1995–2000 se v Českém rozhlasu uskutečnil projekt Africká odysea, kdy byli sledováni čápi černí při své cestě na zimoviště v Africe a zpět do Čech. Čápi byli při těchto sledováních vybaveni „batůžky“ s vysílačkami a byli sledování satelitní i pozemní telemetrií. Posluchači Českého rozhlasu Praha se o osudech čápů dozvídali pravidelně v pořadech Dobré jitro a Meteor. Hlavním organizátorem projektu byl Miroslav Bobek, tehdejší redaktor Českého rozhlasu, od ledna 2010 ředitel Zoologické zahrady Praha.

Komentáře

Alt
Út, 08/15/2017 - 14:24 odpovědět
U!naskazdyrok.uztricetletvyzbiravarybkyvpotocekdyzjemalovody.PaseckyZlebPasekauSternberkahnizdojsmenikdynenasli

Přidejte komentář